La oss ikke gamble på at historien gjentar seg | Akan.no

La oss ikke gamble på at historien gjentar seg

8 veldedige anerkjente organisasjoner går i bresjen for et nederlandsk spillselskap. Regjeringen skal utrede lisensordning for utenlandske spilleaktører. Per døgn sendes det 384 reklamefilmer for ulovlige spill på TV-kanaler som sender i Norge. I tillegg kommer reklame for Norsk Tippings gamle og nye spill. Forskning fastslår at pengespill på internett er avhengighetsskapende.

Intens markedsføring, nye regler og ny teknikk førte til en eksplosjon i pengespill på 1990-tallet, skriver Gyldendal i sin omtale av Fekjærs bok «Spillegalskap» – vår nye landeplage, som kom ut i 2002. Min påstand er at vi nå står overfor en situasjon med mange likhetstrekk med 1990-tallet som endte med forbud mot enarmede banditter og desslike i 2007.

 

Spilleproblematikk berører mange flere enn vi liker å snakke om
Nærmere 200 000 medmennesker har et mer eller mindre problematisk forhold til pengespill. Bak hver av disse er det barn, ektefeller, kjærester, foreldre og søsken som blir sterkt berørt. I tillegg påvirkes ledere og kolleger i arbeidslivet. I sum nærmer vi oss nesten én million som i ulik grad blir berørt. I arbeidslivet er det først og fremst risikoaspektet som utpeker seg, faren for underslag.

 

Økning i antall henvendelser knyttet til spill
Gjennom 2013 har vi mottatt en økning i henvendelser knyttet til spilleproblematikk til vår veiledningstelefon. I tillegg er vi i langt større grad blitt bedt om å snakke om spill når vi er ute på bedriftsbesøk og holder bedriftsinterne kurs. Vi tror dette henger sammen med at i arbeidslivet fanger opp problemer på et relativt tidlig tidspunkt. Vi frykter økningen kan være tegn på en negativ utvikling.

 

Flere arbeidsrettssaker med spilleproblematikk som tema
Gjennom 2013 har flere arbeidsrettssaker, med pengespill som tema, vært synlige i mediebildet. Vi har kunnet lese om medarbeideren på sykehjemmet som spilte bort både egne og arbeidsplassens penger, og flere lignende historier. Som vi alle vet, løses de fleste sakene på arbeidsplassen. Vi kan anta at sakene som kommer til rettsapparatet bare er toppen av isfjellet.

 

Flere pengespill gir flere ofre
Vi vet fra forskning og praksis at økt tilbud gir økt forbruk, som igjen fører til flere avhengige. Dette gjelder for alkohol, og for pengespill. Da automatforbudet ble innført i 2007 og tilgangen ble borte, falt antall henvendelser til både oss og Hjelpelinjen for spilleavhengige raskt.

La oss ikke gamble på at historien gjentar seg!


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.