Lag en policy-kahoot til bruk overfor alle ansatte! | Akan.no

Lag en policy-kahoot til bruk overfor alle ansatte!

Kahoot

Forestill deg at du ber et tilfeldig utvalg ansatte hver for seg si noe uforberedt om virksomhetens holdning til rus og avhengighet. Hvilke svar får du?

Foto: Mostphotos

Selv om du jobber i en stor og veletablert Akan-virksomhet, bør det ikke overraske deg om resultatet blir nedslående. Det som ofte sist (om overhodet) kommer på plass i Akan-arbeid er å få gjort policyen kjent i hele organisasjonen, og ikke bare hos nøkkelpersoner og spesielt interesserte. Dette til tross for at nettopp policykjennskap er del av det første og viktigste punktet i Akan-modellen og «Akan på 1-2-3». En virksomhet kan i mange tilfeller ha policy som er partsforankret, ledere som tar samtaler ved bekymring, og tilbud om hjelp; men like fullt fortsatt et flertall av ansatte som ikke aner noe om når det er et problem og hva som skal gjøres av hvem da, og ikke minst eget og alles ansvar og viktigheten av nettopp dette. Det er først når dette er på plass at vi virkelig kan begynne å snakke om å få forebygging inn som del av kulturen, noe vi i Akan er stadig mer opptatt av.

 

Enkel, anonym og ufarlig quiz via mobilen er gøy og engasjerende

Ledere kan gis en ferdiglaget kahoot-quiz til bruk i møte med personalgruppene sine, og slik nå ut til alle ansatte. Å gjennomføre en slik quiz behøver ikke å ta mer enn fem til ti minutter. Spørsmålene kan ta for seg ulike deler av policyen og Akan-arbeidet, og med fordel knyttes til øvrig HMS-arbeid og virksomhetens verdier. Svaralternativene kan gjerne gis en morsom vri, jamfør Akans julekalenderquiz, vi hjelper gjerne til med utforming. Her er det ikke minst viktig å huske på at læringseffekten øker når vi synes at noe er gøy og engasjerende.

 

En viktig og samtidig morsom oppgave for AMU eller Akan-utvalg

Å utarbeide en kahoot-quiz til bruk for samtlige ledere kan kanskje være noe å ta inn i handlingsplanen til AMU eller Akan-utvalget. En mulig tilleggsgevinst av et slikt arbeid er at policyen kan forenkles og slik gjøres lettere å formidle. Det er jo et faktum at slike policyer har en tendens til å være litt lange og følgelig også dessverre vanskelige å formidle annet enn til dem som er spesielt interessert i temaet. Og vi skal som kjent ha som mål å nå ut til alle!

 

Jo kortere og mer lettfattelig policy, jo mer effektiv formidling

Så enkel som mulig, men ikke enklere. Det må være hovedregelen ved utarbeidelse av policy. Ikke overraskende, får vi tro, er også Akan kompetansesenter en Akan-virksomhet med sin egen partsforankrede policy. I den har vi i innledningen koblet til våre vedtatte verdier, og for å gjøre den kortest mulig lagt utfyllende punkter til en atskilt side to. Vi har valgt å utheve nøkkelinnhold i punktene for å gjøre det enklest mulig å oppfatte kjernebudskapet. (Alt dette er gjort som en øvelse i formidling; hos oss ville nok alle lest selv en lang og omfattende policy for rusmiddelbruk og spill, ikke unaturlig.)

Det er bare å bruke det dere måtte ønske, og husk samtidig at policyen skal passe deres unike virksomhet, samt at innhold en selv har jobbet med ofte gir sterkere eierskap. Lykke til! Vi blir gjerne med på drøfting!


Skrevet av: Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren er seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har tidligere arbeidet i Senter for inkluderende arbeidsliv, i konfliktråd, på ressurssenter for unge voksne, og i kommunikasjonsbyrå. Han er utdannet siviløkonom og gestalt-/psykoterapeut.