Lavterskelbehandling for spillproblemer | Akan.no

Lavterskelbehandling for spillproblemer

Du behøver faktisk ikke gå ut av døra for å få hjelp med spillproblemer. Tilbud om hjelp finnes på nettet, behandlingen og oppfølgingen foregår ved hjelp av telefon og kontakt via nett.

Det er på nettstedet www.spillbehandling.no  du kan finne denne hjelpen. Du trenger ingen henvisning, det trengs ingen diagnose eller andre formaliteter for å gå inn der. Ta en selvtest av dine spillevaner og hvis du ser at det er behov for å gjøre noe, kan du registrere deg. Da blir du oppringt i løpet av to til tre uker for en grundigere kartleggingssamtale for å finne ut av dine hjelpebehov. Kontakten videre foregår på nettet med både lesestoff og tankevekkende kartleggingsverktøy. Selvtesten tar du helt anonymt.

Det er Sykehuset Innlandet som står for tilbudet, som er landsdekkende. Tilbudet er gratis å benytte og er et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet.

Erfaringen fra tilbudet er så langt svært gode. Selv om det er en del som faller fra underveis så er det også mange som fullfører og man kan se en markant nedgang i problemer hos de som bruker tilbudet.

Jeg var for noen uker siden på en internasjonal konferanse om spillproblematikk i Helsinki. Problemer knyttet til spillavhengighet er faktisk store i mange land etter hvert. Det som var en gjenganger fra forskerhold når det gjelder behandling var at lett tilgjengelige tilbud som kan komme tidlig inn, gjerne nettbasert, er noe av det som virker bra for den gruppen som kan kalles risikospillere. Bevisstgjøring av egne vaner og hjelp til egenrefleksjon og egne korrigeringer er nøkkelord her. De som har større problemer trenger gjerne mer omfattende behandling og må få det på mer tradisjonelt vis. Se gjerne behandlingstilbudet på www.frittsykehusvalg.no.

På konferansen var det også interessant å høre på psykiater Riccardo Zerbetto fra Italia som drev en annen form for behandling av spillavhengighet.

Hos dr. Zerbetto ble man lagt inn for behandling på et gårdsbruk i Toscana i tre uker. Man la fra seg sin mobil når man kom! Det handler om å finne igjen seg selv – å klare å være i et vakuum – å komme til et vendepunkt i livet,  sa Zerbetto. Både gestaltterapi og daglig gjøremål i huset og på gården var god terapi. Også dr. Zerbetto kunne vise til gode tall når det gjelder bedring av symptomer og sosial fungering i etterstudier.

Dr. Zerbettos annerledeshet – å stoppe opp litt og frigjøre seg fra nettet og sosiale medier for en periode var en spennende tanke. Man kan jo lure på om ikke «nettavhengighet» også er en del av problemene. Men dr. Zerbetto ble imidlertid litt ensom og liten sammen med alle de andre forskerne med sine teknologibaserte terapiformer.

Tre uker på et gårdsbruk i Toscana høres nok fristende ut for mange, men som behandlingsform for spillproblemer vil det ikke være særlig aktuelt for oss i Norge. Tidlig intervensjon – å tenke igjennom sin egen situasjon så tidlig som mulig, er et godt råd. Ved å ta en enkel selvtest, som er lett tilgjengelig, kan alle bli mer klar over hvor en selv står. Er man tidlig ute har man mulighet til å gjøre noen endringer mens en fortsatt har en del kontroll. Og har man behov for hjelp finnes det altså lett tilgjengelig ved å registrere seg på www.spillbehandling.no. For å gjøre det må man kjenne til tilbudet – og her kan vel vi alle som engasjerer oss i Akan-arbeid bidra med å spre informasjon!  En regner at godt over halvparten av alle som spiller for mye er i arbeidslivet!


Skrevet av: Hans Ole Berg

Seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter.