– Ledelse er noe vi alle gjør, det handler om hvordan vi vil påvirke omgivelsene | Akan.no

– Ledelse er noe vi alle gjør, det handler om hvordan vi vil påvirke omgivelsene

Eivind Arntsen snakker til folket.

Det vi lærte i årets lederwebinar

I juni arrangerte vi for tredje år på rad et lederwebinar. Målet var både å lære og inspirere til hvordan man kan bidra til å bygge en trygg og ivaretakende kultur på arbeidsplassen.

Elisabeth Ege, direktør for Akan kompetansesenter innledet årets webinar med å dele av egne erfaringer om hvor viktig ledelse er i usikre tider.

 

Fire personer står foran et hvitt lerret på en scene. Viktige lærepunkter om lederskap ble formidlet på årets lederwebinar.

En sterk kvartett

Vi fortsatte morgenen med en sterk kvartett. Bård Fyhn med doktorgrad i psykologisk trygghet fortalte oss om hva vi skal gjøre for å bygge et trygt arbeidsmiljø og hvordan tryggheten bidrar til at vi tåler usikkerhet bedre, lærer mer og raskere, er mer engasjerte og står lengre i jobb.

Arbeidsrettsadvokat Eivind Arntsen snakket om hvordan man kan bruke juss som verktøy til å skape trygghet i det utrygge. Arntsen hadde spesielt fokus på arbeidsrettslig complience, som et viktig verktøy i arbeidet med å skape trygghet på arbeidsplassen. Det handler om ha kjennskap til og et bevisst forhold til de normer og regelverk som gjelder for din arbeidsplass og bransje, og jobbe systematisk med disse.

Vi hadde også med oss Tonje Sagstuen fra Norsk Tipping og Janka Ekrem Holstad fra Fredrikstad kommune. De delte av sine erfaringer som lagspiller og ledere, de kom med nyttige og konkrete råd for hvordan lede en organisasjon trygg. Begge to understreket betydningen av gode støttespillere, rom for å gjøre feil og ærlige tilbakemeldinger, som også bidrar til trygghet for leder.

 

Key take-aways

 • Psykologisk trygghet bidrar til at vi:
  tør stille spørsmål, dele ideer, se uenighet som noe positivt, tillate feil, gir mer av oss selv og tør å spørre om hjelp.
 • Som leder er det viktig å bygge gode relasjoner, avklare forventinger, det bidrar til forutsigbarhet og vise interesse, som skaper rom for mangfoldighet.
 • Samarbeid med tillitsvalgte. Partssamarbeid er viktig.
 • Å forebygge er også en form for compliance.
 • Bli kjent med styringsretten og husk omsorgsplikten som er rød tråd gjennom arbeidsforholdet, ref. Arbeidsmiljøloven § 4-1 i: generelle krav til arbeidsmiljø.
 • Det er kraft i felleskapet.
 • Forstå før du konkluderer.
 • Husk: ta vare på deg selv.
 • Bidrar vi til trygghet til menneskene rundt oss, bidrar det også til trygghet for en selv.
 • Trygghet er ferskvare – den må vi jobbe med kontinuerlig.
To personer står på en scene og snakker. Janka Ekrem Holstad fra Fredrikstad kommune snakket om å skape trygghet som leder.

Flere webinarer

Vi er stolte over å samle mennesker med stor kunnskap og relevant erfaring. Kompetanse- og erfaringsdelingen på tvers er nøkkelen i vårt forebyggende arbeid, forteller fag- og kommunikasjonsleder Camilla Lynne Bakkeng, som på stødig vis ledet oss gjennom lederwebinaret.

– Vi ser webinaret som et nyttig verktøy til å formidle ny kunnskap og erfaringsdeling på tvers av bransjer og sektorer. Vi satser derfor på flere webinarer, som er aktuelle uavhengig av stillingstittel, avslutter Bakkeng.

To personer står foran på en scene og snakker.

Eivind Arntsen delte av sine perspektiver rundt ledelse og juss.

Elisabeth Ege prater for deltakerne.

Akan-direktør Elisabeth Ege delte av egne erfaringer om hvor viktig ledelse er i usikre tider.


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.