Ledere kan hindre frafall i arbeidslivet | Akan.no

Ledere kan hindre frafall i arbeidslivet

Arbeidsreinkludering

I samarbeid med flere behandlingsklinikker, har Akan kompetansesenter et pågående prosjekt som handler om arbeidsreinkludering. Formålet med prosjektet er sosial bærekraft i praksis; å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet. Dersom medarbeideren din får problemer med eksempelvis alkohol, betyr ikke det at vedkommende ikke evner å jobbe. Det betyr mest sannsynlig at jobben blir viktigere enn noen gang.

 

Ikke mist en viktig ressurs på arbeidsplassen

I en artikkel publisert på frifagbevegelse i 2016, pekes det på forskjeller i holdninger når det gjelder jobb og tilbakefall. Det er for eksempel stor forskjell i holdninger knyttet til tilbakefall grunnet depresjon sammenlignet med tilbakefall grunnet rusavhengighet. Løsningen ligger i større åpenhet og aksept for rusavhengighet. I Akan har to seniorrådgivere i løpet av de siste årene jobbet tett opp mot behandlingssteder for å bidra til arbeidsreinkludering

-Ved problematisk bruk av alkohol betyr det ikke at man ikke kan jobbe. Mange skal tilbake til jobb og kollegaene sine. Det er imidlertid viktig å tenke over at en person nødvendigvis ikke er helt frisk når han eller hun kommer ut fra behandling. I samarbeid med leder og behandler kan arbeidet tilpasses slik at vedkommende evner å jobbe igjen etter behandling, forteller Ine Weum, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter.

Arbeidsplassen kan med andre ord spille en svært viktig rolle for å sørge for at folk ikke faller ut av arbeidslivet og at arbeidet tilpasses når vedkommende er klar for å komme tilbake til jobben.

Å ha et hjem, et godt sosialt nettverk og meningsfulle aktiviteter er de tre viktigste tingene i livet for de fleste av oss. Arbeidstilhørighet er for mange helt avgjørende, sier Hilde Rikter-Svendsen, seniorrådgiver i Akan kompetansesenter.

 

Individuell Akan-avtale – et godt eksempel på sosial bærekraft

En individuell Akan-avtale er en oppfølgingsavtale mellom arbeidsgiver og medarbeideren med et problem. Denne avtalen er med på å hjelpe medarbeideren, sikre oppfølging og bidra til at han eller hun beholder jobben.

-I Akan har vi mange verktøy som viktige bidrag til å forebygge og håndtere problematisk bruk. En individuell Akan-avtale er et av disse verktøyene og er et tilbud om hjelp og støtte til medarbeider som har et problem. Et konkret tilbud som også styrker arbeidsplassens ansvar for å bidra til sosial bærekraft, sier Rikter-Svendsen.

 

Stemme fra et behandlingssenter

På Vangseter, et privat behandlingssenter for alkohol og medikamentavhengighet som ligger omtrent syv mil utenfor Oslo, tar de imot pasienter som trenger hjelp til å komme seg ut av avhengigheten. Mange av pasientene er i arbeidslivet.

-De aller fleste pasientene her har en jobb. Mange har utdanning, gode stillinger og en del er ledere. Rus og avhengighetsproblematikk finnes overalt, sier Sten Rune Roland, daglig leder i Vangseter.

På spørsmål om arbeidsgivere vet at ansatte søker behandling, forteller Roland at hans inntrykk er at noen arbeidsgivere er klare over rusproblemet og at de har tatt inn på Vangseter for behandling.

-Når folk først kommer i behandling, skulle de gjerne gjort det for lenge siden. Men grunnen til at de ikke har gjort det kan skyldes at rus fortsatt er et aktivt tabu i samfunnet. Noen kommer hit frivillig, andre kommer etter litt press fra arbeidsgiver. Vi opplever at arbeidsgivere er utrolig rause, som ønsker det aller beste for sin medarbeider og at de drar på behandling for å få den hjelpen de trenger for å blant annet redde jobben, sier Roland.

I Akan-sammenheng er den «nødvendige samtalen» et av de mest populære kursene. Det er nok ikke tilfeldig da det å gjennomføre samtaler knyttet til rus oppleves som en stor utfordring for mange.

-Mange ledere agerer ikke før det blir for mange episoder – at de må gjøre noe. Jeg tror mange er tjent med at ledere er tettere på de ansatte. De bør også være relasjonelt gode og smarte. Det vil si at de balanserer krav til arbeidstaker med det å være støttende. I tillegg bør de invitere seg inn og ta samtaler dersom for eksempel «Per» eller «Kari» har økt korttidsfravær. Da bør leder ta en prat, sier Roland.

Etter endt behandling, er det mange som vender tilbake til jobbene sine. Men det er også da den virkelige jobben begynner

-Det er viktig å stikke fingeren i jorden underveis i behandlingen. Hva skal til for å være i jobben og holde seg rusfri fremover? Tilbake i jobb betyr samtidig mestring av stress, dårlige perioder, gleder, irritasjoner, eller håndtering av andre «triggere» uten å drikke alkohol. Jeg tenker det er svært viktig at man er åpen med arbeidsgiver slik at de kan være med å tilrettelegge arbeidshverdagen. Det er helt avgjørende med gode relasjoner og støtte fra for eksempel leder eller bedriftshelsetjeneste, avslutter Roland.

—————————————————————–

 

Tips til arbeidsgivere

  • En god avtale kan komme i gang allerede ved den første samtalen. Vær åpen og lytt
  • Samarbeid med fastlegen, behandler, eller bedriftshelsetjenesten (BHT)
  • Søk råd og veiledning hos Akan kompetansesenter
  • Som arbeidsgiver har du mulighet til å både være støttende og grensesettende
  • Vær fleksibel. En avtale som inneholder en blanding av støtte og forventninger er en forutsetning for å lykkes og øker sjansen for å nå målet
  • Evaluer underveis og ofte. Det trenger ikke være store og omfattende møter, men korte avsjekk- hvordan går det, hva er vanskelig – hvilke tiltak fungerer støttende, hva er behovene for den neste perioden?
  • Hva gjør vi hvis …? Tilbakefall og vanskelige perioder må forventes som et ledd i en endringsprosess- og må planlegges for
  • Det er ofte mye alkohol i arbeidslivet ved ulike sammenkomster som julebord, seminarer ol. Ta det opp. Snakk med din ansatt hva hun eller han trenger for at dette skal bli en hyggelig og trygg opplevelse.

 

 


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.