Materiell

Policy for rusmiddelbruk og spill

Denne brosjyren er et nyttig hjelpemiddel når man skal utarbeide kjøreregler for bedriften. Folderen inneholder også et kortfattet eksempel på hvordan en rus- og pengespillspolitikk kan se ut.

Å sette jobben på spill

Akan kompetansesenter har de siste årene mottatt et økende antall bekymringsmeldinger med hensyn til arbeidstakere som har vist tegn på pengespillproblemer. Dette heftet gir gode råd for håndtering av pengespillproblemer på arbeidsplassen.

Til deg som er leder med personalansvar

Dette er en brosjyre som retter seg mot de i virksomheten som har personalansvar. Innholdet beskriver bakgrunn og hensikt med en tydelig rusmiddelpolitikk. Brosjyren beskriver også «Den nødvendige samtalen», et godt verktøy for ledere som ønsker dialog med en medarbeider en er bekymret for. Brosjyren En rekke gode tips til hvordan man gjennomfører en slik samtale.

Alkolås for bedrifter på 1-2-3

Dette er en brosjyre som retter seg mot de virksomheter som ønsker å begynne å bruke alkolås i sine kjøretøy. Brosjyren gir nyttige tips til hvordan man innfører alkolås, og hva som er viktig å tenke på rundt bruken. Brosjyren er utviklet i samarbeid med MA- Norge.

Jobber du med HR/ - personalansvar?

Denne brosjyren retter seg mot ansatte som til daglig jobber med personaladministrasjon og organisasjonsutvikling i virksomheten. Innholdet beskriver nærmere deres rolle i forhold til å implementere rusforebyggende arbeid i det øvrige helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Hva slags alkoholkultur har vi på vår arbeidsplass?

Dialogverkstedet – et verktøy for å diskutere virksomhetens alkoholkultur er en brosjyre som beskriver nærmere Dialogverkstedet som metode for å initiere og gjennomføre en diskusjon om virksomhetens alkoholkultur. Verktøyet ligger tilgjengelig her.

Begynn å snakke om det...

Dette er en brosjyre om hvilke muligheter en arbeidsplass har til og støtte og hjelpe pårørende til rusmiddelavhengige.

Hvordan skal jeg rekke alt?

Dette er en brosjyre spesielt laget for deg som er leder i en mindre bedrift.

Veileder i nulltoleranse

Brosjyren er laget i samarbeid med RVO bygg og anlegg. Den gir konkrete råd til deg som er leder med personalansvar i bygg- og anleggsbransjen, og bidrar til et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø.

Balance

Dette er en brosjyre med informasjon om Balance ment for å dele ut til ansatte.

Hvem kan jeg kontakte?

Dette er en plakat til bruk i bedriften for å informere om kontaktpersoner knyttet til det rusforebyggende arbeidet.

Lykkepromille

Brosjyren tar for seg lykkepromillen. Hva er Lykkepromille? Hvordan finner man lykkepromillen?