Materiell | Akan.no

Materiell

Policy for rusmiddelbruk og spill

Denne brosjyren er et nyttig hjelpemiddel når man skal utarbeide kjøreregler for bedriften. Folderen inneholder også et kortfattet eksempel på hvordan en rus- og pengespillspolitikk kan se ut.

Å sette jobben på spill

Akan kompetansesenter har de siste årene mottatt et økende antall bekymringsmeldinger med hensyn til arbeidstakere som har vist tegn på pengespillproblemer. Dette heftet gir gode råd for håndtering av pengespillproblemer på arbeidsplassen.

Dataspill og arbeidsliv

Nye bekymringer eller nye muligheter? Fenomenet gaming sett fra ulike perspektiv.

Pårørende?

Dette er en brosjyre om hvilke muligheter en arbeidsplass har til og støtte og hjelpe pårørende til rusmiddelavhengige.

brosjyre om doping

Doping og arbeidsliv

Arbeidslivet etterspør kunnskap om doping. Vi opplever at ledere og ansatte har et økende behov for råd om hvordan hindre og håndtere arbeidsrelaterte og adferdsmessige problemer knyttet til et relativt ukjent tema for arbeidslivet.

brosjyre for alle

Vil du bidra til et trygt og inkluderende arbeidsmiljø?

En kortfattet introduksjon til hva Akan er og om arbeidsplassen som forebyggingsarena. Brosjyren passer til utdeling til alle ansatte i bedriften.

Individuelle Akan-avtaler til nytte for hvem?

En brosjyre om arbeidsreinkludering, individuelle Akan-avtaler og samarbeid.

Til deg som er leder med personalansvar

Dette er en brosjyre som retter seg mot de i virksomheten som har personalansvar. Innholdet beskriver bakgrunn og hensikt med en tydelig rusmiddelpolitikk. Brosjyren beskriver også «Den nødvendige samtalen», et godt verktøy for ledere som ønsker dialog med en medarbeider en er bekymret for. Brosjyren En rekke gode tips til hvordan man gjennomfører en slik samtale.

Alkolås for bedrifter på 1-2-3

Dette er en brosjyre som retter seg mot de virksomheter som ønsker å begynne å bruke alkolås i sine kjøretøy. Brosjyren gir nyttige tips til hvordan man innfører alkolås, og hva som er viktig å tenke på rundt bruken. Brosjyren er utviklet i samarbeid med MA- Norge.

Hvordan skal jeg rekke alt?

Dette er en brosjyre spesielt laget for deg som er leder i en mindre bedrift.

Veileder i nulltoleranse

Brosjyren er laget i samarbeid med RVO bygg og anlegg. Den gir konkrete råd til deg som er leder med personalansvar i bygg- og anleggsbransjen, og bidrar til et sikkert og skadefritt arbeidsmiljø.

Hvem kan jeg kontakte?

Dette er en plakat til bruk i bedriften for å informere om kontaktpersoner knyttet til det rusforebyggende arbeidet. Kun til nedlastning.

Lykkepromille

Brosjyren tar for seg lykkepromillen. Hva er Lykkepromille? Hvordan finner man lykkepromillen?

Akan på 1-2-3

En kortfattet oppsummering om hvordan man etablerer Akan på 1-2-3.

Infoplakat

Dette er en redigerbar plakat til bruk i bedriften for å informere om bedriftens holdning til bruk av rusmidler og informasjon om hvem du skal ta kontakt med dersom du er bekymret. Kun til nedlastning.

Infoplakat

Dette er en informasjonsplakat om Akan kompetansesenter og om hva vi tilbyr. Kun til nedlastning.