Min kollega er i krise – det handler om pengespill. Hvordan kan jeg hjelpe? | Akan.no

Min kollega er i krise – det handler om pengespill. Hvordan kan jeg hjelpe?

«Jeg sitter her med en fortvilet medarbeider og det dreier seg om høy spillegjeld, hva kan jeg gjøre?» Underforstått – dette kom som en overraskelse, jeg er usikker og redd for å gjøre noe galt her.

De mest alvorlige henvendelsene vi får til veiledningstelefonen dreier seg om pengespill. For at du skal være trygg og i stand til å hjelpe i en slik situasjon, har vi utviklet et enkelt digitalt kurs som gir deg nødvendig kunnskap. Kunnskap om fenomenet pengespill, hvilke utfordringer enkelte spillere kan oppleve og hvordan spillingen kan gå utover arbeidsforholdet. Med oppdatert kompetanse og enkle verktøy kan du bidra til å forebygge pengespillproblematikk i egen virksomhet, og hjelpe medarbeidere med denne type utfordringer. Helt i tråd med Akan-modellen i norsk arbeidsliv.

Kurset heter «Arbeidsliv og pengespillproblematikk». Kurset er digitalt og tar en times tid å gjennomføre. Ikke koster det så mye heller.

Til deg som ringer veiledningstelefonen vår vil jeg si takk for at du ønsker å hjelpe! Du er modig, og det er en tillitserklæring at han eller hun du har foran deg våger å dele sin bekymring med deg. Du er et viktig medmenneske i den rollen du har, men trenger selv støtte for å hjelpe. Derfor ringer du oss, og det er vi glad for. Vi har kunnskap og erfaring, og kan bistå deg. «Arbeidsliv og pengespillproblematikk» er et kurs for deg som har en nøkkelrolle i virksomhetens arbeidsmiljø- og personalarbeid.

Om lag 107.000 mennesker med moderat risiko for avhengighet, og som har utviklet en pengespilllavhengighet, er i jobb. Dette er mennesker som sliter med søvn, angst, depresjon, skam, økonomi, samliv og familie. Problemer som i en eller annen form påvirker jobben. For deg som leder eller kollega er det ikke lett å sette fingeren på hva som plager den andre, men noe er det. Humøret svinger, lunsjpausen har blitt lengre, stadig spørsmål om små lån og forskudd på lønn. Varsellampen lyser, du har en bekymring og du tenker du burde tatt en prat med vedkommende. Du nøler, og en dag er det virkelig vanskelig. Ballongen sprekker! Du er den kollegaen eller lederen som er der akkurat når det skjer.

I en tid som nå, når samfunnet er preget av trusler rundt pandemien, utfordres våre følelser og vi mestrer situasjonen og følelsene på ulikt vis. Pengespill blir for noen en flukt fra hverdagen. En risikofylt flukt. Vi vet at denne perioden vi er i øker risikoen for å utvikle pengespillproblemer, så derfor er tiden inne for å øke kunnskapen til hvordan du og dere kan forebygge og håndtere denne type problematikk i din virksomhet. Kurset jeg snakker om her, kan være en god investering og et bidrag til et trygt og ivaretakende arbeidsmiljø. Du blir også tryggere i møte med denne type utfordringer i din rolle som leder eller kollega. Ta det gjerne sammen med en kollega eller fler og bruk de verktøyene vi presenterer. Lykke til!

 


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.