Musikken ble døråpner til arbeidslivet | Akan.no

Musikken ble døråpner til arbeidslivet

Stian står foran tre kameramenn.

Da Bærum kommune skulle lage videoinnhold til nye, interne opplæringsmoduler, trengte de ikke lete lenge etter et selskap som drev med filmproduksjon. Valget falt på lokale Studio51/Rap Clinic, med sin unike historie og kompetanse.

– Vi ville gjerne benytte interne krefter når vi skulle i gang med prosjektet. Også er vi opptatt av arbeidsinkludering og å være en raus og inkluderende kommune, forteller Morten Nordahl, avdelingsleder for HR-rådgivning hos Bærum kommune, om valget av Studio 51/Rap Clinic.

Thomas lener seg inntil rekkverket og smiler til kameraet. Thomas Fosdahl er opphavsmannen bak Rap Clinic / Studio 51.

Det startet med rap

For litt over 8 år siden startet Thomas Fosdahl et prosjekt. Han jobbet da i bolig for psykisk helse og rus i Bærum kommune. Der bodde det en ung gutt, som ingen fikk kontakt med, før han en dag ga uttrykk for at han ville lære seg å rappe. Thomas, som også hadde produsert musikk, hjalp ham i gang. Det begynte med et tiltak en dag i uken hvor man gikk sammen om å lage hiphop.

– Jeg klarte å motivere min leder til å forstå at musikk var et viktig element i en tilfriskningsfase, forteller Thomas.

Dermed ble det raskt til flere dager og flere som ville være med. I dag har det vokst og Rap Clinic/Studio 51 er fortsatt et musikkprosjekt som skriver tekster og produserer musikk i alle sjangre. I tillegg har de et arbeidssenter som jobber med grafisk produksjon, programmering, podkast og filmproduksjon.

 

Arbeidssenteret har 12 ansatte, der alle har ansvarsområder og ledertittel. I tillegg bistår de 70 medlemmer, som får opplæring i musikkproduksjon og de ulike tjenestene arbeidssenteret tilbyr. I dag har de nesten 170 personer på venteliste, de fleste bosatt utenfor kommunen.

– Det er en solskinnshistorie, rett og slett fantastisk, sier Thomas og forteller at gutten det hele startet med i dag bor i egen leilighet i Bærum og jobber i 80% stilling.

 

Alle har et gull

Prosjektet og arbeidssenteret er en del av aktivitetsbasert helsehjelp i kommunen. De som jobber på arbeidssenteret, kommer via NAV og blir ansatte i Bærum kommune. De har alle erfaringer med rusmiddelbruk og har slitt med psykiske lidelser. De har en bagasje, men viktigst av alt de kommer med en kunnskap som de får dyrke.

– De sitter på løsningen selv, vi er bare forløsningen som forsterker og synliggjør, sier Thomas.

To kamerafolk i front, rådgiver Stian blir filmet. Rap Clinic filmet Stian Fjerdingen, til Bærum kommune sitt e-læringskurs i Akan-arbeid.
Thomas sitter ved et skrivebord og blir intervjuet av Cathrine.

Også Nordahl er fornøyd etter en dag med opptak.

– Det er utrolig flinke folk vi opplever som både svært imøtekommende og profesjonelle.

 

Billig suksess

Dette er et prosjekt som ikke koster kommunen noe, bortsett fra litt lønnsutgifter.

– Rekkevidden vi har, gjør dette til et vanvittig billig prosjekt med kjempesuksess, sier Fosdahl.

Nå tjener prosjektet penger selv og har flere oppdrag hos bl.a. sykehjemmene i kommunen.

Rådgiver Stian Fjerdingen fra Akan kompetansesenter er godt vant med å holde kurs og innlegg, men ikke like vant til å tilbringe en hel dag foran kamera.

Å jobbe med disse gutta på opptaksdagen var gøy. De var gode på å skape en trygg stemning og atmosfære på opptak, det gjorde meg mer avslappet gjennom dagen, forteller Stian.

–  I tillegg er de faglig dyktige på lyd og bilde, dyktigheten var også tydelig gjennom regi-innspillene, og ikke minst hadde de satt seg inn i budskapet vi skulle formidle.

Morten fra kommunen er enig

– Vi opplevde dem som svært imøtekommende, profesjonelle og utrolig fine folk!

Dette må jo være interessant for flere av landes kommuner, Thomas?

– Vi vil gjerne ha flere avdelinger og det er flere kommuner som har vist interesse. Så langt sliter de med å få alle ledere med seg, helt opp til ordføreren, og det er de helt avhengige av for å få dette til å gå, sier Thomas.

 

Stian går mot en mann med kameraet.

Stian skryter av Rap Clinic, som på forhånd hadde satt seg godt inn i hva de skulle filme denne dagen.

 

Det er en tillitsgreie

Kjennskapen til de ansatte er avgjørende. For å kunne hjelpe på best mulig måte må du kjenne dine ansatte.

– Det er en tillitsgreie. Og det gjelder vel på alle arbeidsplasser, skyter Thomas inn.

Han er også tydelig i sin forventing til de han ansetter. De må levere, for ventelisten er lang, det er mange som vil og trenger å være en del av dette.

– Arbeidstilhørigheten er enormt viktig. Vi vokser med ansvar og forventninger, som gir mestring og utvikling.

Thomas er tydelig på at han har ansvaret på å finne balansen for hvor mye de ansatte tåler over tid, så mestring ikke går over til press. Det er også av betydning for å ivareta det svært viktige arbeidsmiljøet, – for ingen skal bli sjuke av å gå på jobb, sier han.

– Sammen har vi blikket framover. Vi snakker og fokuserer ikke på det som har vært. Å bearbeide den prosessen er det andre ressurser som bistår med, sier han.

Så langt er det ingen ansatte som har falt tilbake. Og oppdragene, de fortsetter å komme inn.

 

Stian går over en gangbro innendørs mens han blir filmet.

Rap Clinic var gode på å skape en trygg stemning og atmosfære på opptak, forteller Stian.


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.