Når arbeidsplassen endrer livshistorier | Akan.no

Når arbeidsplassen endrer livshistorier

Jeg slutter aldri å bli berørt av enkeltmenneskers historier. Alf Egil er en av dem. Da han var i ferd med å miste alt, ble jobben redningen.  

Det som slår meg over ende gang på gang, er menneskers evne til å overleve og reise seg, selv når alt er helt mørkt. Jeg tror på at alle har det i seg, men jeg mener det er avgjørende om du har noen rundt deg som ser deg og gir deg muligheter. Arbeidsplassen kan være den muligheten.  

Gjennom alle årene jeg har jobbet i fagfeltet med rusmiddel- og spilleproblematikk, har jeg snakket med arbeidstakere som forteller at vendepunktet kom når jobben var i ferd med å ryke. Før det kommer så langt har noen opplevd at venner har tatt avstand fra dem fordi drikkingen har ødelagt relasjonene. Andre forteller om kjærester eller ektefeller som har forlatt dem etter flere år med forsøk på å hjelpe sin kjære. Jeg har også snakket med en mann som fikk et ultimatum stilt av sin datter: -Hvis du vil treffe barnebarna dine må du slutte å drikke.  

Likevel gikk det ikke. 

 

Jobbens betydning 

Men jobben, den niholder vi på. Det er vel derfor vi blir så gode på å skjule problemer på jobben, eller late som at alt er greit når kolleger eller leder spør hvordan vi har det. –Det går bra, svarer vi da. Men for noen blir vendepunktet å bli oppdaget på jobb og faren for å miste jobben på grunn av et rusproblem. For hvis jobben ryker, forsvinner ikke bare inntekt og muligheten til å finansiere alkoholen eller rusmiddelbruket. Det handler også om tap av struktur og rutiner i hverdagen, mestringsopplevelse, sosialt nettverk og identitet.  

For noen blir frykten for å miste alt dette den største motivasjonsfaktoren for å søke hjelp og behandling. Arbeidsplassen er en kraftfull arena for å skape endring, og den er en døråpner inn til behandlingsapparatet.  

Vi må aldri undervurdere effekten av å ha en jobb der vi blir anerkjent og akseptert for den vi er, og det vi gjør. En struktur i hverdagen og muligheten for å bli sett og fulgt opp jevnlig, bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Ikke minst kan de som ser deg hver dag fange opp endringer, bekymringer eller situasjoner som fører til tilbakefall, og dermed avverge eller hjelpe til dersom det skjer. Jobben kan i denne sammenheng kalles for en co-terapeut, altså en behandler i tillegg til selve behandlingen for det som er problemet.  

For hva er alternativet til ivaretakelse og støtte?  

 

Ivaretakelse skaper lojalitet 

I Akan kompetansesenter møter vi daglig arbeidsgivere med mye omsorg og vilje til å hjelpe sine ansatte. Men det er mye usikkerhet rundt hvordan de kan komme i posisjon til å hjelpe, og hvordan de kan hjelpe best mulig. Gjennom bevisstgjøring om disse temaene, kan vi bryte ned stigmaet rundt alkohol- og rusmiddelproblematikk. Og på den enkelte arbeidsplass kan vi sammen oppmuntre til en kultur hvor det å be om hjelp er like naturlig som å be om en fridag. 

Det handler om å gi mennesker muligheter, men da må arbeidsplassen kjenne mulighetsrommet og formidle det. God personalhåndtering er også godt forebyggende arbeid. Det gir signaler til andre om at her får man en «second chance» som igjen fører til åpenhet i et arbeidsmiljø. Ansatte som får en ny sjanse og støtte via jobben sin til å komme ut av en vanskelig situasjon, blir gjerne de mest lojale arbeidstakerne du har. 

I 60 år har Akans formål og arbeid bidratt til å endre menneskers livsstil og mestring. Takk for at vi fikk endre din historie. 

 


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.