Når rusen tar overhånd | Akan.no

Når rusen tar overhånd

Samfunnet og arbeidslivet kan spare enorme summer på å beholde folk i jobb.

Årlig er rundt 23.000 personer innom polikliniske behandlinger for rus- eller spillproblemer, ifølge tall fra Oslo Universitetssykehus. Mange av dem er arbeidstakere.

Vår direktør Elisabeth Ege, har sammen med Ailin Strømsholm, klinikksjef, Blå Kors poliklinikk Oslo og Marianne Holth, psykologspesialist ved A-senteret, skrevet kronikken “Når rusen tar overhånd” i Dagsavisen 

Daglig ringer det ledere inn på Akan kompetansesenter sin veiledningstelefon. Ledere som er oppriktig bekymret for en ansatt. Hvordan skal de håndtere situasjonen? En ansatt har rusutfordringer. Erfaringen er at ledere strekker seg langt for å hjelpe, men ofte mangler kunnskapen.

Svært mange av de som er i behandling for et rusproblem gjennom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), er i jobb eller er sykmeldt fra et arbeidsforhold. Knyttet til alkohol er i underkant halvparten av de som kommer til behandling hos Blå Kors i Oslo, i arbeid, for de som har spillproblemer, er andelen over 60 prosent.

I Norge er det omkring 50 ruspoliklinikker, noe som gir et anslag av hvor stort antall mennesker dette dreier seg om årlig.

Blå Kors poliklinikk i Oslo og A-senteret samarbeider med fire andre behandlingsinstitusjoner, og med Akan kompetansesenter om å reinkludere mennesker i arbeidslivet. Prosjektet har utgangspunkt i Akan-modellen et virkemiddel for arbeidsreinkludering. Arbeidsplassen som en kurativ arena.

Du kan lese mer om samarbeidsprosjektet og hele kronikken “Når rusen tar overhånd” i Dagsavisen


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.