Narkotika | Akan.no

Narkotika

Hvilke stoffer som er klassifisert som narkotika i Norge er definert av Statens helsetilsyn og samlet i Narkotikalisten (www.lovdata.no/……)

Mer informasjon om de enkelte stoffene, deres virkning og bivirkninger og ettervirkninger finnes det mye informasjon om på f. eks. www.fhi.no , www.rustelefonen.no

 

Har du en medarbeider med narkotikaproblem? Eller er du bekymret for at en medarbeider kan ha narkotikaproblem?


Hvordan oppdage problemet

Det er relativt sjeldent at ansatte opptrer påvirket av narkotiske stoffer i arbeidstiden. Erfaringsmessig er det oftere ettervirkning av ruspåvirkning som viser seg på arbeidsplassen. Vedkommende kan virke trøtt, sliten, uopplagt og ukonsentrert som fører til svekket arbeidsutførelse. Det er dermed mer relevant å se etter symptomer på ettervirkning av rus, heller enn symptomer på at vedkommende er ruspåvirket. Endringer i atferd, fravær og/eller arbeidsutførelse vil danne utgangspunkt for en samtale med vedkommende.

 

Snakk med vedkommende
Snakk med vedkommende om bekymringen din. Beskriv hva du ser og hvordan du oppfatter vedkommende og at det eventuelt ikke er akseptabelt på jobb. Støtt deg gjerne til virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill for å vise til virksomhetens generelle holdning til narkotika.

Vi erfarer at ved bruk av narkotika hender det relativt ofte at vedkommende både innrømmer å ha brukt narkotika, og også sier seg villig til gå inn i en individuell Akan-avtale med en gang.

Tiltak for å hjelpe en medarbeider
En Akan-avtale kan fungere godt som hjelpetiltak for en medarbeider som trenger hjelp. Ettersom det her er snakk om illegale rusmidler, og at fortsatt bruk kan få store konsekvenser bør man tilby Akan-avtale så fort som mulig. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med dette, eventuelt at vedkommende gir fullmakt til at det etableres et samarbeid mellom arbeidsgiver og fastlegen.

 

Oppfølging
Sikkerhetsvurdering av hvilke arbeidsoppgaver vedkommende kan gjøre er viktig. Hvilke kontrollrutiner er aktuelle:  sosial kontroll – daglig vurdering av «formen», eller rusmiddeltesting?

Relevante artikler, sider
og verktøy