Ny pengespillov: - Sakene vi får har vært ganske dramatiske | Akan.no

Ny pengespillov: – Sakene vi får har vært ganske dramatiske

Fra én dag til en annen kan du gå inn døra på jobb med store økonomiske problemer. Akan er derfor fornøyd med at regjeringens nye lovendring tar pengespillproblemer på alvor.

 

– Folk med spilleproblemer har også jobb. I tillegg er det ikke bare dem som har et definert problem med spilling dette omfatter. Det holder å tape mer enn du har råd til én gang. Så blir det et problem, og det vil påvirke jobben på ulike måter, sier direktør i Akan, Elisabeth Ege.

Tirsdag 1. mars ble ny pengespillov vedtatt i Stortinget. Den sier blant annet at enerettsmodellen fortsetter, at tre ulike lover nå vil samles i ett lovverk, og tydeliggjør at tilbud og markedsføring av pengespill rettet mot Norge uten norsk tillatelse er forbudt og straffbart.

– Dette bekrefter at det er hensynet til dem med problemer som skal veie tyngst. Det er bra. Pengespill er ingen ordinær vare, sier Ege.

Den forrige regjeringen la frem forslag om endringer i pengespilloven. Akan har hele veien støttet forslaget, og kommet med høringsforslag.

 

– Tankene er ikke på jobb

En relativt stor andel av dem som spiller risikofylt, er i arbeidslivet. Cirka 107.000 med risikofylt spillemønster eller pengespillproblemer er i arbeid, viser en befolkningsundersøkelse gjennomført av UIB på vegne av Lotteritilsynet. Flere enn 7 av 10 som ringte Hjelpelinjen for spilleavhengige i 2020 var i arbeid. Negative konsekvenser for arbeidet kan være; fravær, redusert konsentrasjon og arbeidsevne, sikkerhetsrisiko, økonomiske problemer, underslag og i noen tilfeller også selvmord.

– De med store spilleproblemer har tankene andre steder enn på jobb. Det kan gå fra én natt til en annen. Plutselig kommer du på jobb med et problem. Utviklingen går veldig fort.

I fjor mottok vi i Akan totalt 766 veiledningshenvendelser. For 600 av disse var tematikken kjent. Hver 20. handlet om pengespillproblemer. Ege forteller at sakene Akan får henvendelser om, ofte har kommet langt.

– Mange av veiledningssakene vi får har vært ganske dramatiske.

Med bakgrunn i vår kompetanse og mer enn 15 års erfaring med å bistå virksomheter med å forebygge og håndtere pengespillproblemer, er vi glade for den nye pengespilloven, som ivaretar våre innspill.

Dette er lovendringen i korte trekk:

Stortinget har vedtatt en ny pengespillov som oppdaterer og samler de tre tidligere lovene på pengespillfeltet, i tillegg inneholder den nye bestemmelser. Lovens hovedformål er å forebygge spillproblemer og andre negative konsekvenser av pengespill. Inntekter fra pengespill skal fortsatt tilfalle ikke-fortjenestebaserte formål. Enerettsmodellen videreføres. Pengespillpolitikken samles under Kulturdepartementet og Lotteritilsynet styrkes. Stortinget har også vedtatt et forslag om å be regjeringen utvide definisjonen av pengespill på hest til også å omfatte digitale og virtuelle spill på hest.

 

Er du bekymret for om en ansatt har pengespillproblemer?

Her er våre tre erfaringsbaserte råd til deg:

  1. Ta en samtale med den det gjelder. Fortell konkret hva det er du har observert som gjør deg bekymret. Still åpne spørsmål. Vis til virksomhetens policy for rusmiddelbruk og spill dersom dere har det.
  2. Vis at du bryr deg, og at du er innstilt på å tilby hjelp; en individuelle Akan-avtale som ivaretar begge parters interesse og situasjonen. I tillegg kan avtalen inneholde behov for økonomisk rådgivning, avtale om disponering av lønn, hjelp og henvisning til profesjonell spillbehandling.
  3. Søk kunnskap om pengespillproblemer. Ta gjerne kontakt med oss på 22 40 28 00, chat med oss eller send mail til akan@akan.no.

 

Ønsker du å lære mer? Meld deg på vårt kurs.


Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter