Om du var flue på veggen på neste jobbfest? | Akan.no

Om du var flue på veggen på neste jobbfest?

Publisert: 25.08.2021

Etter over et år uten jobbfester og sosiale samlinger er vi mange som gleder oss til en skikkelig fest igjen. Jobbfester er en fantastisk anledning til å bli bedre kjent med kollegaer, skape en god internkultur og styrke samholdet.

Men ikke alle er med på festen.

 

Så mange som 300.000 norske arbeidstakere dropper sosiale sammenkomster på jobb. Og grunnen de oppgir for å ikke delta er kollegaers alkoholbruk. Det betyr at hele 12% føler seg ekskludert fra arrangementer som er ment å skape samhold.

Denne utfordringen er det heldigvis mulig å gjøre noe med. Skaper vi større forståelse for våre kollegaers behov bidrar vi også til å skape en mer inkluderende festkultur. Derfor inviterer vi i Akan kompetansesenter deg og dine kollegaer til fest gjennom vårt helt nye kurskonsept «Festen».

Hva er spesielt med kurset «Festen»?

Med «festen» tar vi digital læring et steg lenger. Her tas du med inn i et univers der du blir en del av et fiktivt kollegafelleskap før, under og etter en jobbfest. Gjennom meldingstråder, chatgrupper og videoer blir du en aktiv del i handlingsforløpet, og «kollegaene» dine kommuniserer direkte med deg. Du må ta valg underveis som driver historien videre. Du blir utfordret til å reflektere rundt dine egne holdninger og hvordan du vil håndtert dilemmaene som oppstår underveis. Og du får også et innblikk i hva valgene du tar får for deg og dine fiktive kolleger. Valgene du og dine medarbeidere tar vil være helt anonyme.

Ledere som har gjennomført kurset «Festen» legger vekt på at det å være flue på veggen på jobbfesten gir dem nye perspektiver og innblikk i mye av det som foregår som de ellers ikke oppfatter. De blir bedre kjent med festkulturen på egen arbeidsplass, og det gir dem et godt utgangspunkt til å igangsette gode samtaler i eget arbeidsmiljø om egen festkultur.

Alle har et forhold til jobbfester og kan kjenne seg igjen i scenene som utspiller seg før, under og etter festen i dette interaktive kurset. Enten det er problemstillinger og situasjoner som har oppstått på deres nåværende arbeidsplass, tidligere i karrieren eller i det sosiale livet forøvrig.

 

Er det vanskelig for ledere å snakke om festkultur?

I frykt for å bli en festbrems og ta vekk de positive sidene ved jobbfester, vegrer mange ledere seg for å snakke om rammer og forventinger til jobbfester. På festen skal vi først og fremst ha det gøy sammen, feire eller ha en time-out. Samtidig vil vi unngå de negative konsekvensene, både for enkeltindividet og arbeidsmiljøet. Kurset «Festen» åpner den døren for dere uten å løfte en eneste moralsk pekefinger.

Initiativtakeren og normsetteren i sosiale sammenhenger er ikke nødvendigvis den samme som i arbeidshverdagen, og jobbfester kan ha en egen indre justis. På festene finnes det gjerne et annet sett med «do’s and don’ts». De må du lære deg selv. Det organisatoriske hierarkiet kan bli snudd på hodet. Som for eksempel nyansatt eller en som nettopp har blir forfremmet til leder, skal du finne din plass i dette.

Kurset «Festen» gir en gylden anledning til å bli mer bevisst på både din egen og andres rolle på festen, til å bli bedre kjent med hvor dine egne grenser går og hvordan dine og andres valg på jobbfestene påvirker dere der og da, og på langsikt. Kurset gir et godt grunnlag for diskusjon i felleskap om hvordan man kan ha det gøy sammen uten at det får negative konsekvenser.

 

Kurset «Festen» gir deg som leder alle svar, eller?

Her er det ingen som forteller deg hva som er rett og galt. Hver enkelt deltaker blir utfordret til å reflektere over egne holdninger og til å ta valg utfra egne erfaringer og vurderinger. Valgene som tas får ulike utfall og driver historien videre. Når kurset er gjennomført får man en anonym oversikt som gir et bilde av hvordan arbeidsplassen ville håndtert de ulike dilemmaene underveis. Dette gir et unikt utgangspunkt for å snakke sammen om egen festkultur og hvordan dere ønsker å ha det hos dere.

Å investere 30 minutter av dine ansattes tid er en liten kostnad når utbyttet er å oppnå en ønsket kultur som kan være med dere i mange år fremover, og som skaper et godt og trygt arbeidsmiljø for hele arbeidsplassen.

 

Les mer om «Festen» og hvordan 30 minutter kan forandre din arbeidsplass


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.