Hva er innafor på julebordet? | Akan.no

Hva er innafor på julebordet?

Etter over et år uten sosiale samlinger, er vi mange som gleder oss til en skikkelig fest igjen. Julebord er en fantastisk anledning til å bli bedre kjent med kollegaer, skape en god internkultur og styrke samholdet.

Men ikke alle er med på festen.

 

300.000 norske arbeidstakere dropper sosiale sammenkomster på jobb på grunn av kollegaers alkoholbruk. Det betyr at hele 12 prosent føler seg ekskludert fra arrangementer som er ment å skape samhold.

I frykt for å bli en festbrems og ta vekk de positive sidene ved å feste sammen, vegrer mange ledere seg for å snakke om rammer og forventinger til festen. Der skal vi først og fremst ha det gøy sammen, feire eller ha en time-out. Samtidig vil vi unngå de negative konsekvensene, både for enkeltindividet og arbeidsmiljøet.

Disse utfordringene er det heldigvis mulig å gjøre noe med

Skaper vi større forståelse for våre kollegaers behov, bidrar vi også til å skape en mer inkluderende festkultur. Derfor tilbyr vi i Akan kompetansesenter vårt helt nye kurskonsept «Festen» til  din bedrift.

Kurset tar kun 30 minutter, gjøres hvor som helst og kan forandre arbeidsplassen din til det bedre. Les mer om festen her.

Eller kontakt oss i Akan på: akan@akan.no eller 22 40 28 00

 

Hva er spesielt med kurset «Festen»?

Med «festen» tar vi digital læring et steg lenger. Her tas du med inn i et univers der du blir en del av et fiktivt kollegafelleskap før, under og etter en jobbfest. Gjennom meldingstråder, chatgrupper og videoer blir du en aktiv del i handlingsforløpet, og «kollegaene» dine snakker direkte med deg.

Du må ta aktive valg underveis som driver historien videre. Du blir utfordret til å reflektere rundt dine egne holdninger og hvordan du vil håndtert dilemmaene som oppstår underveis. Kurset «Festen» åpner den døren for dere uten å løfte en eneste moralsk pekefinger

 


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.