Høykontrast Høykontrast a a a
akan logo

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å
forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Om Akan

 • Om kompetansesenteret

  Akan kompetansesenter er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. Virksomheten finansieres av staten ved Helsedirektoratet, LO, NHO, samt egne kursinntekter. Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nå NHO) og LO stiftet AKAN i 1963. AKAN var den gang initialord for ‘Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani’. Staten kom med på eiersiden året etter.

  les mer
 • Fakta om vår virksomhet

  350 oppdrag fordelt på 200 virksomheter. Disse virksomhetene representerte ca 120.000 ansatte. Fordelingen mellom private og offentlige virksomheter er relativt lik. 56 % av oppdragene våre var i 2012 i virksomheter med 200 eller flere ansatte. Oppdragene dreide seg om bedriftsbesøk, skreddersydde bedriftsinterne kurs, nettverksmøter og innlegg på konferanser og kurs i regi av andre. Det er først og fremst rus- og avhengighetsforebygging som er tema i våre bedriftsoppdrag.

  les mer
 • Visjon, verdier og virksomhetsidé

  Vi skal sette hele det norske arbeidsliv i stand til å forebygge rus og avhengighet slik at sykefravær reduseres, og effektivitet og livskvalitet økes

  les mer
 • Styret

  NHO og LO skifter på å ha styrets leder og nestlederverv. For 2015 består styret av følgende medlemmer og varamedlemmer

  les mer
 • Kontakt oss

  Akan kompetansesenter Sentralbord og veiledningstelefon: 22 40 28 00. Åpningstid: 09.00 – 15.30, i perioden 15.5-15.9 kl 09.00-14.30 Besøksadresse: Dronningens gate 13, Oslo. Postadresse: PB 96 Sentrum, 0101 Oslo

  les mer
 • Ansatte

  Her finner du en oversikt over våre ansatte.

  les mer


MENY