Omdømme, sensitiv informasjon – og promille | Akan.no

Omdømme, sensitiv informasjon – og promille

«Når vi drikker alkohol sammen er det nesten alltid noen som har noe de skulle ha sagt om saker som hører hjemme på møterommet og ikke på et utested. Og så hiver folk seg på, gjerne mer frittalende, høylytte og spissformulerte enn ellers. Å være festbremsen som sier at vi kanskje ikke burde snakke om dette her og nå vil åpenbart ingen.»

Uttalelsen kommer fra en deltaker på Akan-kurs under gjennomføring av Dialogverkstedet («Den nødvendige diskusjonen»), der nettopp hva som er greit og ikke greit når kolleger drikker alkohol sammen er tema. Bedriftens omdømme, og sikkerhet og sensitiv informasjon, er blant det som diskuteres – i tillegg til alkoholkonsum, drikkeforventning, fellesskapsfølelse, kvalitet på arbeidet dagen derpå, og familie og fritid.

Alkohol er i moderate mengder et stimulerende rusmiddel. Mange, meg selv inkludert, er kjent med det boblende engasjementet og ytringslysten som kan oppstå i såkalt lykkepromille. Folk åpner seg ofte mer, og deler i den opplevde atmosfæren av kreativitet og forsterket samhold kanskje også tanker og meninger som ellers holdes tilbake. Og, sammen med kolleger er sannsynligheten stor for at det snakkes jobb. Du verden så fristende det kan være å få tilgang til hva den ellers så tause, men intelligente, kollegaen egentlig mener om omorganiseringen, fusjonsplanene, klienten/brukeren eller kunden. For ikke å snakke om vår felles kollega, eller sjefen!

Men hvor er vi, og hvem andre enn oss selv kan se og høre oss? Fortsetter samtalene om sensitive temaer blant dem som røyker når de er ute, tett på andre gjester? Hvor bevisste er vi, også på stemmenivå i musikkpauser? Alkohol påvirker blant annet dømmekraft og reaksjonsevne – så der og da er spørsmålet kanskje ikke helt lett å besvare? Og, er alt helt greit om vi er for oss selv og utenforstående verken kan se eller høre oss når vi drikker alkohol sammen? Til det siste er ett av svarene at omdømme i stor grad også bygges internt; tenk deg at du vurderer å søke jobb i en annen virksomhet – hvem er mer troverdige om hvordan virksomheten er å jobbe i enn dem som allerede jobber der?

Hvordan påvirkes forresten relasjonen til kollegene som ikke var med på festen – den som i ettertid kanskje ubevisst omtales som en milepæl av en idéutviklingsseanse i virksomheten historie?

Feiring og morsomme fester kan naturligvis også virke rekrutterende og bidra til å styrke en virksomhets omdømme – og feiring og fest er i vår kultur svært ofte ensbetydende med at det også serveres alkohol. (Glem bare ikke de reelle, gode alkoholfrie alternativene – det vil virke ytterligere omdømmebyggende.) Sørg for å ha tatt diskusjonen om hva som er greit og ikke før dere starter. Nedfell det dere er blitt enige om som enkle kjøreregler, eller i rusmiddelpolicyen. Dialogverkstedet kan gratis lastes ned fra Akans nettsider.

Å gjennomføre Dialogverkstedet er festforedling; mer av det dere liker, mindre av det dere ikke liker.

Ha det moro!


Skrevet av: Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren er seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har tidligere arbeidet i Senter for inkluderende arbeidsliv, i konfliktråd, på ressurssenter for unge voksne, og i kommunikasjonsbyrå. Han er utdannet siviløkonom og gestalt-/psykoterapeut.