Oppfølging av ansatte har aldri vært viktigere enn nå! | Akan.no

Oppfølging av ansatte har aldri vært viktigere enn nå!

Den røde løperen og ballongene som ønsket oss velkommen tilbake på kontoret, var så vidt pakket bort. De fleste av oss var midt i gjenåpningen som vi har brukt måneder på å planlegge, og gledet oss til et etterlengtet julebord. Men i løpet av én kveld ble alt revet bort, og vi er tilbake på hjemmekontor og med permitteringer. Denne nye runden treffer oss ekstra hardt nettopp fordi vi var så godt i gang med gjenåpning.

I tillegg går vi inn i julehøytiden med fridager, familieselskaper, god mat og godt drikke. For noen øker opplevelsen av ensomhet i høytider, og vi vet fra før at vi drikker mer alkohol i julen.

Det er vanskeligere å se hverandre, oppdage endringer og vise omsorg når vi nå jobber fra hvert vårt hjem og under ferier. Én av to ledere opplever det vanskeligere å ta opp bekymringer på hjemmekontor. Samtidig er det viktigere enn noen gang. Flere ledere sier de blir møtt med mer takknemlighet enn sinne når de tar en bekymringssamtale med en ansatt.

 

Følgende råd kan være til hjelp for å ivareta kollegene våre i denne perioden:

Ha jevnlig kontakt: Snakk ofte med hverandre, både på telefon og video slik at dere ser hverandre. Inviter til digitale kaffepauser- og lunsjer, walk&talks og oppfølgingssamtaler. Det kan lette situasjonen for den enkelte og minske opplevelsen av frustrasjon, ensomhet og utrygghet.

Oppretthold rutiner: Følg faste møterutiner som dere hadde fra før. Daglige rutiner og gjøremål er viktigere enn noen gang, og hjelper særlig de som har utfordringer fra før.

Åpenhet: Still konkrete spørsmål om hvordan den enkelte opplever tilhørighet, kommunikasjon og oppfølging nå. Ved den minste bekymring må du som leder følge opp og informere om hjelpetiltak i virksomheten.

 

Kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon på telefon 22402800 eller chat med oss på www.akan.no.


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.