Opplæringskonsulentens unike rolle | Akan.no

Opplæringskonsulentens unike rolle

Foto: Marie Oftedal

Fra venstre:
Benny Engelstad, daglig leder for Opplæringskontoret for anlegg og bergfag i Sørøst (OKAB)
Julie Brodtkorb, Admin.dir. Maskinentreprenørenes forbund
Marie Oftedal, Regionalsjef Maskinentreprenørenes forbund
Stian Fjerdingen, Akan kompetansesenter
Ida Eimind Børslien, Akan kompetansesenter
Nina Sterner, Spesialrådgiver KORUS sør
Frode M. Andersen, Leder HMS/KS og Sprengning (MEF)

 

Før påske var våre rådgivere Ida Eimind Børslien og Stian Fjerdingen med på fagdag for opplæringskonsulentene i OKAB sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og KORUS sør, hvor temaet var lærlinger og rus. 

Når du har din første dag som lærling handler det ikke bare om å skulle lære deg faget ditt, du skal også lære deg arbeidslivets spilleregler og hva det innebærer å være en arbeidstaker. 

 

Viktig tilstedeværelse 

Gjennom veiledningstelefonen til Akan kompetansesenter, har vi gjennom mange år mottatt undringer fra arbeidslivet om lærlinger. Hvordan skal en lærling med rusmiddel- eller spilleutfordringer følges opp, og hvem har egentlig ansvaret?  

Hos Akan erfarer vi at mange opplæringskonsulenter er i en unik posisjon til å bidra, til både forebyggende arbeid og god ivaretakelse av lærlingene i norsk arbeidsliv, når det kommer til rusmiddelbruk og spill.  

Flertallet bruker ikke rusmidler, men mange gjør det og det skal vi ta på alvor. Dere er rundt lærlingene daglig. Dere kan fange opp endringer hos dem, og derfor er det viktig at dere skal vite hvordan dere skal agere på den endringen dere ser, innledet Julie M. Brodtkorp, administrerende direktør MEF, fagdagen. 

 

Praktiske eksempler og case oppgaver 

I tillegg til faglige innlegg stilte også avdelingsleder Martin Melander og Marius Holta, lærlingeansvarlig fra Hæhre Entreprenør. De delte erfaringer fra hvordan de jobber med lærlinger og rus. Og gjennom caseoppgaver fikk opplæringskonsulentene anledning til å reflektere og diskutere rundt hvordan de ville håndtert ulike problemstillinger de møter på. 

Tilbakemeldingene fra opplæringskonsulentene var tydelige: de har behov for et godt nettverk, oppdatert kunnskap om tema og oversikt over hvor man kan få hjelp. De trenger ikke å kunne alt, men vil alltid kunne bistå for å finne løsninger.  

Det ble en innholdsrik dag, med nyttig kunnskap og konkrete tips og råd til alle deltakerne. Også for Stian og Ida ble dagen verdifull på flere måter. 

Vi tar også med oss nyttige innspill fra denne fagdagen til hvordan vi kan veilede opplæringskontorene og virksomhetene enda bedre, forteller Stian Fjerdingen.  

Ida Eimind Børslien er enig og understreker vår klokketro på Akan-modellen og våre anbefalinger knyttet til forebygging og ivaretakelse som gode verktøy, også for lærlinger 

– Målet er at lærlingene ikke faller ut av arbeidslivet, før de såvidt har kommet dit, sier hun. 

Også håper vi OKAB og MEFs initiativ til en slik fagdag er til inspirasjon for flere opplæringskontor, vi stiller mer enn gjerne opp, avslutter Stian. 


Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.