På date med fastlegen | Akan.no

På date med fastlegen

Date med legen

For en tid tilbake byttet jeg fastlege. I forbindelse med et legebesøk, vårt første møte, sa hun;  – vi skal få tatt de blodprøvene du er her for, men jeg trenger å bli litt kjent med deg. Du har ingen plager nå, men om den dagen kommer, så kan jeg hjelpe deg bedre om jeg vet mer om hvem du er og hvordan du lever.

Mange med meg, har nok opplevd at et fastlegebesøk i en del tilfeller kan føles som å være en vare på samlebåndet – Raskt inn, raskt ut. At fastlegene har travle dager har jeg også respekt og forståelse for, og det utfordrende og finne tid til å se og lytte til pasienten. Derfor ble jeg noe overrasket av fastlegens åpningsreplikk.   

Så satt vi der da, som om vi var på en klassisk første date og snakket om relasjoner, familie, livsstil, yrkesvalg, identitet og interesser for å bli bedre kjent. Fastlegen din er portåpneren til helsehjelp i vårt helsevesen, den ene det er helt nødvendig å kunne være åpen med når man har utfordringer man trenger hjelp til å håndtere. En god relasjon er alfa og omega for å ha gjensidig tillit og respekt, også i pasient-lege-forholdet.

Som sosionom har jeg møtt mange mennesker som har utfordringer knyttet til egen psykisk helse, en ganske vid sekkebetegnelse som kan romme så mangt. Min opplevelse er at de er opptatt av å finne svaret på to ting, hvorfor har jeg det slik, og hvordan kan jeg slippe å ha det slik? Som sosionom, psykolog eller lege har man ikke svaret på dette. Men vi kan legge til rette for refleksjon, veiledning og finne løsninger sammen med den andre. Da må vi kjenne til mer enn bare symptomet, vi må tørre å bli kjent med den vi snakker med.

Når jeg snakker med mennesker som har eller har hatt utfordringer relatert til rus, alkohol eller spill, er min erfaring at det i tidlig fase gjerne er et symptom på noe som har skjedd, eller skjer i menneskes liv. Eksempelvis sorg over tap av mennesker man er glad i, samlivsbrudd, økonomiske problemer, eller rett og slett at man er et sted i livet hvor man ikke vet hvem man er og hvem man vil være.

Min fastlege og jeg skal hverken bli kjærester eller gifte oss, men jeg tror at den «daten» vi hadde på hennes kontor kan få en positiv betydning for relasjonen vår. Den dagen jeg kanskje trenger hennes hjelp og støtte.


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.