Pengespill – en sikkerhetsutfordring for arbeidslivet | Akan.no

Pengespill – en sikkerhetsutfordring for arbeidslivet

En ny undersøkelse fra Lotteritilsynet viser at det er 22000 problemspillere i Norge og at 89000 er i faresonen. I tillegg er det 289.000 lavrisikospillere. Pengespill kan gå ut over sikkerheten på arbeidsplassen.

Vi vet at både risikospillere og spillere med moderat risiko opplever konsentrasjonsvansker. Vår erfaring er at dette ofte går ut over sikkerheten på arbeidsplassen, i tillegg til arbeidsmiljøutfordringer og økt sykefravær.

I 2013 opplevde Akan kompetansesenter en økning i antall henvendelser knyttet til pengespill fra bekymrede ledere og kolleger. Vi ser denne utviklingen i sammenheng med utenlandske pengespill som er ulovlige i Norge, men som markedsføres offensivt mot norske forbrukere.

 

Dramatiske konsekvenser
Det siste året har vi sett flere eksempler på at konsekvensene kan være dramatiske både for virksomheten og personen det gjelder. Blant annet har det vært flere arbeidsrettssaker der pengespill har ført til underslag fordi det kan gå med store beløp på kort tid. Det er grunn til å tro at disse sakene bare er toppen av isfjellet. De fleste saker løses lokalt på arbeidsplassen.

Lotteritilsynets undersøkelse «Omfanget av penge- og dataspillproblemer i Norge 2013» viser at antall problemspillere er lavere enn i forrige tilsvarende undersøkelse i 2010. Dette er gledelig. Dette viser at den norske modellen med forebygging og reguleringer av markedet for pengespill virker etter hensikten.

Spesielt ser vi i Akan kompetansesenter at arbeidsplassen et en god arena for forebygging og for å fange opp problemer på et tidlig tidspunkt. Nøkkelen er at man snakker om det og tar tak i bekymringsfulle atferdsendringer.

 

Advarer mot nye spill
Før automatforbudet i 2007 lå Norge på topp i spilleavhengighet. Nå ser vi en nedgang, og det er viktig at vi ikke setter dette på spill.

Vi advarer mot konsekvensene av å slippe til utenlandske pengespillaktører, men er også bekymret for konsekvensene av de nye nettbaserte spillene Norsk Tipping lanserte tidligere i år.

Nye spill, flere aktører og mer pågående markedsføring fører til økt forbruk som igjen betyr at flere vil komme i fare for å utvikle et problematisk forhold til pengespill.

Befolkningsundersøkelsen Universitetet i Bergen gjennomførte på vegne av Lotteritilsynet, fastslo også at risiko- og problemspillere bruker mer penger og spiller med høyere risiko som følge av reklame.

I Akan kompetansesenter er vi derfor glade for at Lotteritilsynet foreslår at markedsføring av de farligste spillene skal forbys, og vi håper Kulturdepartementet følger dette gode forslaget.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.