Presse

Henvendelser fra pressen rettes til:

Elisabeth Ege

Elisabeth Ege, direktør 
elisabeth.ege@akan.no
Tlf; 481 04 010

 

Unni Grevstad
kommunikasjonsleder
unni.grevstad@akan.no
Tlf; 976 76 649