Proba rapport – Gjennomgang av Akan-organisering og virkemidler | Akan.no

Proba rapport – Gjennomgang av Akan-organisering og virkemidler

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomgått Akans organisering og virkemidler og kommet med tre anbefalinger for veien videre.

Probarapport 2017-06 Gjennomgang av Akan Organisering og virkemidler