Promillebriller er gøy, men samtalene er viktigst | Akan.no

Promillebriller er gøy, men samtalene er viktigst

Det kan ved første øyekast virke litt merkelig at to Akan-rådgivere dukker opp på stand på Eliaden. Vi er nok en litt annerledesstand der vi står på Norges største varemesse, for vi er ikke der for å selge hverken ladestasjoner, brannvarslingssystemer, toppmoderne solcelleteknologi eller siste mote innen arbeidsklær og verktøy.

Mens det promoteres produkter og salgene landes rundt oss, er det én målgruppe vi har særlig fokus på å komme i dialog med. Lærlingene og yrkesfagselevene som snart skal ut i lære. Fremtidens arbeidstakere.

Promille og stikkontakter

Hos oss fikk de prøve seg på å montere stikkontakter med promillebriller. Det skapte først og fremst mye latter, men det ga oss en gyllen anledning til å snakke om arbeidsliv og rus.

  • Hvordan opplever de ruskulturen i lærebedriften og på skolen?
  • Har dere snakket om alkohol og rusmidler i forbindelse med HMS?
  • Hva ville du gjort dersom du opplever at en kollega er ruset på jobb?
  • Hvem kan du snakke med på jobben dersom du er bekymret for deg selv eller andre?
  • Opplever de press og forventning om å drikke alkohol eller bruke rusmidler fra andre?

Omlag 250 av dem har vært innom oss for en prat disse tre dagene. For oss er det viktig at de vet om oss den dagen de skulle trenger det. At vi også er tilgjengelig for lærlinger som er bekymret for kolleger, eller de selv har utfordringer.

Både vi og lærebedriften må opp i ringa!

Å være lærling handler ikke bare om å lære seg å bli gode i faget sitt, men de skal også lære seg å bli arbeidstakere, og bli kjent med arbeidslivets spilleregler. Svært få av dem hadde hørt om Akan, Det er ikke så overraskende. Men noen felles trekk tok vi med oss som både vi, utdanningsstedene, opplæringskontor og lærebedrifter kan la oss inspireres av og gjøre noe med.

De færreste kan huske at man har snakket om rus i forbindelse med HMS på jobb eller skole. En stor andel av de vi snakket med synes det ville være vanskelig å si ifra, fordi de ikke vet hva konsekvensene blir. Mange av lærlingene har heller aldri hørt om verneombud eller hva det er.

– Vår bransje speiler samfunnet, derfor er det viktig at rus og rusmiddelproblematikk er på agendaen i den enkelte virksomhet, sier Eirik Remo, fagansvarlig for HMS i NHO Elektro. – Å jobbe forebyggende med dette er en lederoppgave. Det er viktig å ivareta medarbeiderne på alle måter. Man bygger da et godt omdømme, noe som igjen bidrar til å beholde og rekruttere nye ansatte og få flere kunder.

Stian og Ida står på stand på Eliaden.

Tre konkrete tips til deg som har læringer på din arbeidsplass:

1. Tenk forebygging! Snakk med lærlingene deres om tematikken, og sørg for at lærlingene er kjent med hvilken holdning og retningslinjer bedriften har når det kommer til rusmidler og spill. Hva er greit, og hva er ikke greit.

2. Gjør dem kjent med hvem på arbeidsplassen de kan snakke med dersom det oppstår ting på jobb som er ugreit, også når det gjelder rusmidler og alkohol. Det kan være fint at leder, verneombud, tillitsvalgt, og eventuelt bedriftshelsetjeneste, gjør dette sammen.

3. Ta kontakt med oss på vår veiledningstjeneste eller sjekk ut vår hjemmeside www.akan.no, dersom dere ønsker tips og råd til hvordan forebygge og håndtere problematisk bruk av rusmidler og spill på en god måte.


Skrevet av: Stian Fjerdingen

Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Fjerdingen har erfaring med helsefremmende psykososialt arbeid blant minoriteter, og er opptatt av å utfordre tabuområder og forebygge opplevelse av skam i møte mellom enkeltmennesker og samfunnet.