Prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen (2012) | Akan.no

Prosjekt om etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen (2012)

Akan kompetansesenter avsluttet høsten 2012 et treårig prosjekt som omhandlet etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen. Studien belyste følgende problemstillinger:

1) Hvordan påvirkes ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn som praktiserer et restriktivt eller avholdende drikkemønster, av alkoholbruken i tilknytning til arbeidsplassen?

2) Hvordan påvirkes alkoholkulturen på arbeidsplassen når det kommer til ansatte med et restriktivt eller avholdende drikkemønster basert på religiøse eller kulturelle verdier?

 

Oppsummering av nøkkelfunn

Ansatte med minoritetsbakgrunn beskriver at festsammenhenger med jobben er en arena for eksponering for alkoholbruk. Samvær med familie og venner foregår i stor grad uten bruk av alkohol. Mange arbeidstakere med minoritetsbakgrunn sier at de drikker litt alkohol, selv om de ikke gjør det i andre sammenhenger, for å fremstå som integrerte og for å ikke bryte med de norske omgivelsenes festforventninger. I den forstand frykter mange tap av norsk nettverk og karriereressurser hvis de ikke drikker.  For ansatte med minoritetsbakgrunn, og som drikker, kan flerkulturelle arbeidsplasser oppleves som utfordrende og enkelte oppgir et ønske om å skjule alkoholbruken for sine etniske omgivelser.

 

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom»

Hvordan skape en inkluderende arbeidsplass?

Akan kompetansesenter foreslår å ta i bruk vårt dialogverksted for å løfte frem minoritets og mangfoldsperspektivet i din virksomhet. Dette vil kunne sette ord på de ulike sidene ved alkoholbruk og sosial inkludering og kan være et viktig steg mot det å skape en inkluderende og trygg arbeidsplass.

 

Her finner du den avsluttende rapporten for prosjektet