Rapporter, publikasjoner og prosjekter | Akan.no

Rapporter, publikasjoner og prosjekter

Kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet Rapport 9-2018

På oppdrag for Akan Kompetansesenter har Samfunnsøkonomisk Analyse gjennomført en kartlegging og beregning av virksomhetenes og samfunnets kostnader ved alkoholrelatert fravær og ineffektivitet.

Proba rapport – Gjennomgang av Akan-organisering og virkemidler

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomgått Akans organisering og virkemidler og kommet med tre anbefalinger for veien videre.

Erfaringer med individuelle Akan-avtaler i norske virksomheter

Rapporten er en oppsummering av innrapporterte erfaringer med individuelle Akan-avtaler vedrørende 385 ansatte i norsk arbeidsliv i 2016.

«Du, av alle» - Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter

«Du, av alle» er en rapport basert på intervjuer med ti sykepleiere som har mistet autorisasjonen sin fordi de har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen.

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» - Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

Akan kompetansesenter avsluttet høsten 2012 et treårig prosjekt som omhandlet etnisk mangfold og rusmiddelvaner knyttet til arbeidsplassen.

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet - Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen

Akan kompetansesenter gjennomførte i perioden 2010-2012 en undersøkelse som omhandler spillproblemer i norsk arbeidsliv. Prosjektet ble finansiert med midler fra Lotteritilsynet og Helsedirektoratet.

Helter og hengehuer - Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer

Høsten 2006 fikk Akan kompetansesenter innvilget midler fra Helsedirektoratet til et tre-årig prosjekt. Prosjektets mål var å finne gode måter å drive rusmiddelforebyggende arbeid blant studenter på

Utprøving av Balance blant studenter - Balance er bra... men ikke for meg...

Balance er et internettbasert verktøy for bevisstgjøring, og eventuell endring, av alkoholvaner.

Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet

Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapen om ulike aspekter ved pengespillproblematikk i tilknytning til arbeidslivet. Dette målet var definert i to delmål, som omhandlet henholdsvis kunnskapsutvikling og tiltak til arbeidslivet.

Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv

Akan kompetansesenter har i samarbeid med stiftelsen Bergensklinikkene gjennomført et prosjekt med fokus på kvinner og alkohol i arbeidslivet. Bakgrunnen var at begge instanser hadde et behov for mer kunnskap om alkoholforbruk i tilknytning til arbeidslivet, og et spesielt ønske om å se på situasjonen for kvinner.