Psykiske konsekvenser av hjemmekontor | Akan.no

Psykiske konsekvenser av hjemmekontor

Hjemmekontor

Pandemien har gitt en rekke konsekvenser knyttet til livskvalitet, psykisk helse og rus, som også berører arbeidslivet.
Det kom fram da den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen la fram sin rapport om konsekvenser av pandemien for livskvalitet, psykisk helse og rus. Her kan du lese rapporten.

For arbeidslivet har hjemmekontor vært det mest sentrale smitteverntiltaket, og ekspertgruppen har derfor også sett på følgene av pålagt og langvarig bruk av hjemmekontor. Forekomsten av ensomhet og psykiske plager er signifikant høyere blant de som arbeider hjemmefra enn de som er fysisk til stede på arbeidsplassen. Ensomhet påvirker jobbprestasjoner og effektivitet.
Pandemien minner oss på at arbeidsplassen er en beskyttende og ivaretakende arena for oss alle, og særlig for de mest sårbare. Ekspertgruppen anbefaler at det lages en gjenåpningsplan for arbeidslivet for å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet.


Skrevet av: Camilla Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter. Utdannet sosionom med engasjement for organisasjonsutvikling.