Prosjekter og publikasjoner/gammel | Akan.no

Prosjekter og publikasjoner/gammel

Kostnader ved rusrelatert fravær og ineffektivitet Rapport 9-2018

 

Proba rapport – Gjennomgang av Akan-organisering og virkemidler

 

Erfaringer med individuelle Akan-avtaler i norske virksomheter

 

«Du, av alle» – Intervjuer med ti sykepleiere som har stjålet og brukt medikamenter

 

«De setter pris på at du integrerer deg, liksom» – Dialoger om sosial inkludering og alkoholbruk i det etnisk mangfoldige arbeidslivet

 

Problematisk spilleatferd i arbeidslivet – Risikofaktorer, mulighetsstrukturer og AKAN-modellen

 

Helter og hengehuer – Om alkoholkultur og rusmiddelforebygging i norske studentmiljøer

 

Utprøving av Balance blant studenter – Balance er bra… men ikke for meg…

 

Å gamble med jobben – pengespillproblemer i arbeidslivet

 

Prosjekt rettet mot kvinner, alkohol og arbeidsliv