Pulsmåler kan du nå også bruke på mobil | Akan.no

Pulsmåler kan du nå også bruke på mobil

Over 1200 personer har allerede brukt verktøyet Pulsmåler. Verktøyet gir deg grunnlag for refleksjon rundt virksomhetens kunnskap, holdninger og praktisk arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk. Det enkleste er ofte det beste: Og nå er Pulsmåler også tilgjengelig på mobilen din.

Mange virksomheter og mange bransjer bruker Pulsmåler, og en kartlegging av brukerne viser at de som bruker verktøyet har tilegnet seg kunnskap om rus- og avhengighetsproblematikk. Pulsmåler sjekker hvordan på en enkel måte hva som er status i din bedrift – og er godt verktøy for å komme i gang med både forebygging og håndtering av virksomhetens arbeid med rus- og avhengighetsproblematikk.

Kartleggingen viser også at både ledere og ansatte er opptatt av et godt arbeidsmiljø og ivaretakelse av den enkelte på arbeidsplassen. Pulsmåler er et av våre mest populære verktøy, så hvorfor ikke ta det i bruk med en gang?

Du finner pulsmåler på våre nettsider


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.