Referanser | Akan.no

Referanser

 

«Jeg har deltatt på mange lederutviklingskurs, og mye er veldig bra, men dette er noe av det beste jeg har vært på. Kurset «Den nødvendige samtalen» var konkret, på alle nivåer og på en måte som alle ledere kan kjenne seg igjen i. Matnyttig og veldig allment. De to timene ble mye mer enn hva jeg hadde forestilt meg i utgangspunktet.»

 

Geir Bergkastet, administrerende direktør Den Norske Opera og Ballett

 

«Som deleier av Akan sammen med LO og staten, er vi opptatt av å dele Akans verktøy for å møte rus- og avhengighetsproblematikk på arbeidsplassene. Vi mener dette er et viktig tema, som bør være en naturlig del av bedriftens internkontroll og HMS-arbeid.»

 

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør NHO Reiseliv.

 

«Lederrollen er den viktigste enkeltrollen i Akan-arbeidet. Det er ledere som tar, og må ta, de viktige samtalene med medarbeideren. Problemet i arbeidslivet generelt er ikke at vi tar for mange samtaler, men at det er for taust. Våre ambisjoner når det gjelder Akan-arbeidet er at vi våger å snakke sammen også om det som er vanskelig. Det gjør det enklere for alle parter.»

 

Malene Øyan Larsen, People Manager Kolonial.no

 

«Å jobbe med Akans rådgivere har gitt oss et nytt perspektiv og nye verktøy. Det å lage policy for de som faktisk jobber i bransjen der alkohol er en stor del av det som omsettes, er veldig viktig.»

 

Trine Elise Hammer, nasjonal koordinator – overnatting og servering i Arbeidstilsynet

«Akan har vært en god bidragsyter og en grunn til at vi har lykkes med arbeidet. Vårt hovedmål med Akan-arbeidet er å bli tryggere på hvordan tilnærme oss ulike situasjoner. Dette betyr at vi må tørre å gjøre noe dersom vi bekymrer oss for en kollega.»

 

Randi Asheim, Personal, Equinor Utvikling og produksjon Norge, Drift Sør

 

«I Coor, som i mange andre virksomheter og bransjer, er Akan-arbeid en naturlig måte å jobbe med og å ta vare på, den aller viktigste ressursen man har; menneskene som jobber der.»

 

Nikolai Utheim, administrerende direktør Coor Norge

 

«Å jobbe med Akan bidrar til å bygge en trygg arbeidsplass, skape et godt arbeidsmiljø, samtidig som jeg mener det er god personalpolitikk»

 

Tormod Gilje, tidligere lufthavnbetjent og Akan-koordinator i Avinor A/S

 

«Samarbeidet med Akan vil jeg si er en verdimatch fordi det handler om menneskelige verdier. For meg er det viktig at de jeg samarbeider med står for noe jeg tror på»

 

Martine Halvorsen, influenser

 

«For Kristiansund kommune er Akan-arbeidet en investering i de ansatte og ikke noe man driver med ved siden av. Vi kan vel si at vi er blitt ganske modige når det gjelder å snakke om dette, med god hjelp fra Akan kompetansesenter.»

 

Synnøve Tangen, personalsjef, Kristiansund kommune

 

«Enhver leder, HR-rådgiver eller ansatt i Kartverket har tilgang på en unik og genial verktøykasse fra Akan som vi kan bruke til å hjelpe folk. Den er rett og slett genial.»

 

Kristin Skjerven, seniorrådgiver i formidlingstjenesten, Kartverket Hønefoss

 

«Ved å initiere Akan-avtaler mellom pasienter og arbeidsplassen trygger vi begge parter: Arbeidsgiver til å bli trygg i samarbeidet og pasienten på at de beholder jobben hvis de overholder avtalen.»

 

Ailin Strømsholm, klinikksjef Blå Kors poliklinikk i Oslo.

 

«En policy gir trygghet for at rus ikke er akseptert på arbeidsplassen, forhindrer at problemer får utvikle seg og gir mulighet for å reversere negativ utvikling. En policy gir kunnskap og trygghet for alle i bedriften. Ingen skal lure på hvor grensen går»

 

Gunn Elisabeth Guldahl, prosessdriver for leder- og organisasjonsutvikling i Nord Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE)

 

«Gjennom Akan-arbeidet tydeliggjør vi nå enda bedre hvilket ansvar lederne har. De må stå i front i det å implementere policyen og å etterleve den. For meg er det viktig å understreke at dette ikke bare er en HR-sak, men faktisk et lederansvar.»

 

Espen Uvholt, leder for HR Competence Center Norway i Norsk Hydro