Rus i landbruket: - Flere mistenker at bønder ikke får den hjelpen de trenger | Akan.no

Rus i landbruket: – Flere mistenker at bønder ikke får den hjelpen de trenger

Han stilte spørsmålet; hvordan får bønder hjelp med rusproblemer? Da begynte ballen å rulle.

 

– I dag vet vi veldig lite om bønders alkoholforbruk. Jeg har selv bodd på landsbygda og vet at rusavhengighet kan være et problem blant bønder. Nesten alle vi har snakket om prosjektet med, sa at de visste om noen som slet med avhengighetsproblematikk. De så behovet for å vite mer om hvordan man kan hjelpe bønder, sier Ruralis-forsker Aina Winsvold.

Hun leder et forskningsprosjekt, hvor målet er å forbedre hjelpetiltakene i landbruket innen rus- og avhengighetsproblematikk. Hjelpeapparatet har erfart at det er vanskelig å nå ut til bønder, sier hun.

– Flere mistenker at bønder ikke får den hjelpen de trenger. Det er et stort problem dersom de ikke får det. De går som regel utenfor den vanlige kollegiale radaren som kan avdekke et misbruk.

Aina Winsvold Aina Winsvold

Nå ønsker hun å komme i kontakt med bønder som har, eller har hatt, et problematisk forhold til alkohol, spill, medisiner eller andre rusmidler. Kontaktinfo finner du nederst i saken. Alt vil være anonymt.

– Vi ønsker å høre om erfaringene de har gjort seg. Bønder har annerledes utfordringer enn andre yrkesgrupper. Det kan handle om at de bor på et lite sted på bygda og er redd for å bli stigmatisert, det kan være vanskelig å reise fra ansvaret på gården, eller at de er redd for å miste lisens og levebrødet sitt, forklarer Winsvold.

Ting forskerne lurer på er blant annet: Hva som fikk bonden til å søke hjelp, og eventuelt hvorfor de ikke ønsker å søke hjelp. Og hvis bonden har fått hjelp; hvem de har fått hjelp av, hvordan opplever de hjelpen, om hjelpen har bidratt til bedre livskvalitet, hva som har fungert, og om det er noe de har savnet.

Vil hjelpe de som jobber alene

Det var Akan-rådgiver Trygve Fredrik Myhren som sådde frøet. Akan er i kontakt med mange bransjer og yrker, men landbruket har de aldri jobbet med. Det ønsket Myhren å gjøre noe med.

– Vi skal være her for hele arbeidslivet, og det bør inkludere bønder. Modellen vi jobber etter i dag er ikke tilpasset enkeltpersonforetak, som bønder ofte har, forklarer Myhren.

Trygve Myhren

Akan jobber i dag etter Akan-modellen, som tar utgangspunkt i et samarbeid mellom to parter; arbeidsgiver og arbeidstager. Han stilte seg spørsmålet; hvordan kan vi forebygge og håndtere problematisk bruk av alkohol, spill og andre rusmidler for de som jobber alene?

– Da tenkte jeg ikke bare for bønder, men alle andre som jobber alene med enkeltpersonforetak. De trenger også forebyggende tiltak og hjelp.

Bønder har i sin arbeidshverdag mange sårbarhetsfaktorer for risikoutvikling av rusproblemer. Stress, bekymringer, press, fysisk tungt arbeid, ansvar og økonomi. Faktorer som igjen tærer på psyken, og som kan gjøre at man tyr til alkohol eller andre rusmidler som selvmedisinering.

– Arbeidet kan altså ha overføringsverdi til andre yrker? Ta for eksempel veterinærer, yrket med høyest selvmordsrate i Norge, hvor mange er selvstendig næringsdrivende. 

– Ja, det er håpet. Kanskje kan en sånn tilnærming hjelpe veterinærer også. Vi trenger nye konkrete tiltak til yrkesaktive uten en sjef som kan ta samtalen med dem.

Bønder har dårligere psykisk helse

Studier viser at bønder har dårligere psykisk helse enn andre yrkesgrupper i befolkningen, og at den psykiske helsen har forverret seg de seinere årene. Derfor er forskningsprosjektet «Rus- og avhengighetsproblematikk i landbruket, forebygging, håndtering og behandling» satt i gang, med Winsvold i spissen.

I tillegg til Ruralis deltar Akan kompetansesenter, Nasjonalt fagkompetansesenter for landbrukshelse, Bondelaget og Norsk landbruksrådgiving i det treårige prosjektet, som eies av Blå Kors. DAM-stiftelsen har gitt 1,4 millioner kroner til prosjektet.

– Vi er veldig glad for at DAM-stiftelsen har prioritert dette, sier Winsvold.

I tillegg til å intervjue bønder, vil forskerne innhente informasjon fra kommunen, spesialisthelsetjenesten, Akan, Blå Kors og landbrukskontor. Her vil spørsmålene handle om tiltakene rundt forebygging, oppfølging og behandling er godt nok tilpasset målgruppen.

– Vi vil høre erfaringer fra alle parter. Etter studien, vil vi foreslå forsterkninger og endringer for å forbedre hjelpen til bønder. Alt fra forebygging til behandling.

 

Kontakt forskeren her:

Prosjektleder Aina Winsvold:
aina.winsvold@ruralis.no
Telefon: 97 48 09 07

 

Les også:

“Hvem skal reagere hvis en av de om lag 200.000 personene som arbeider i enkeltpersonforetak, utvikler et problem?”


Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter