Rusproblemer er ofte en ensom lidelse. Ikke la det bli ensomt på jobb. | Akan.no

Rusproblemer er ofte en ensom lidelse. Ikke la det bli ensomt på jobb.

Mange ansatte med avhengighetsproblemer gruer seg til å dele det med jobben. Vær arbeidsgiveren hvor det er rom for å dele.

 

Rus- og spillelidelser er komplekse lidelser, og ofte forbundet med noe skummelt og skambelagt. En ensom lidelse kan jeg nesten si, i motsetning til mange andre sykdommer vi ofte snakker mer åpent og uanstrengt om. Jeg spør meg, må det være sånn?  Nei, det må ikke være sånn. Ingen skal føle på skam eller ensomhet i møtet med meg eller min arbeidsplass.

Jeg håper du svarer det samme.

 

Jobben opprettholder normaliteten

Arbeidsplassen som co-terapeut er et begrep jeg ikke har funnet på selv, men hentet fra en dyktig behandler; Lise Rogne ved Blå kors Lade behandlingssenter. Det hun legger i begrepet forteller hun om i en episode av podkasten #TaPraten, der hun samtaler med to av mine kollegaer. Hun sier at «det å være i arbeid bidrar til å opprettholde normaliteten i hverdagen for ansatte som kommer til behandling». Ansatte som for henne er pasienter i jobb.

Arbeidsplassen med leder og kollegaer, rammer og struktur er viktig. Hun bruker bevisst begrepet co-terapeut når hun omtaler arbeidslivets betydning for en helhetlig rusbehandling. Dessverre opplever hun ikke alle arbeidsplasser som den gode co-terapeuten den kunne ha vært. Det er altså noe å lære – og hun engasjerer seg i å gi av sin rusfaglige kompetanse. En god samhandling mellom behandler, den ansatte og arbeidsgiver gir gjensidig trygghet og forutsigbarhet. Nettopp det vi jobber for i Akan-arbeidet.

 

En mur av skam og ensomhet

La oss alle bidra til å utvikle en kultur på arbeidsplassen der vi ser hverandre, snakker sammen og vil hverandre vel. Der vi river muren av skam og ensomhet ned. Vi skriver tross alt 2022. I en urolig tid med ulike trusler og raske endringer, må vi stå sammen. Bruke det sosiale fellesskapet, og mulighetene som ligger i arbeidslivets rammer og struktur på en god måte.

En god kultur på arbeidsplassen, der ansatte med utfordringer innen rus- og spillproblematikk blir sett og fulgt opp, som en del av et helhetlig arbeidsmiljøarbeid, medvirker til god rusbehandling for de som trenger det. Behandler Rogne kan sammen med den ansatte og arbeidsplassen gi råd underveis om det åpnes for det.

Hun kjenner kompleksiteten i rus- og spillelidelser, og som pasient blir du bedre kjent med deg selv. Som leder kan du bidra med rett støtte i arbeidssituasjonen. Veien fra bruk til problematisk bruk og avhengighet er lang, og det tar tid å jobbe seg ut av det som er utfordrende, men det er mulig.

 

«Jeg gruet meg til å komme tilbake på jobb etter behandling»

Jeg vil avslutte med et sitat fra en ung flott kvinne som selv har stått i sine utfordringer:

«Helt ærlig, så var jeg veldig urolig for å komme tilbake på jobb etter behandling. En ting er å få rusen ut av kroppen, en annen er å vende tilbake til hverdagen. Jeg var heldig som fikk en Akan-avtale av arbeidsgiver. For meg var denne avtalen er stor del av mitt ettervern og min tilfriskning. Viktigheten av en jobb er uvurderlig, vet du, og husk at det er mange arbeidsgivere som faktisk vil hjelpe deg og vil deg vel. Signerer du en avtale sier du ja til et samarbeid som bare er i din favør, men engasjer deg og vær med å utforme avtalen selv».

Hun fikk støtte underveis, og arbeidsplassen fungerte i hennes tilfelle som en god co-terapeut.

 

Hør podkast-episoden her:


Skrevet av: Ine Weum

Ine Weum er seniorrådgiver ved Akan kompetansesenter. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning innen bedriftshelse, rus, spill og avhengighetsproblematikk.