Sette jobben på spill | Akan.no

Sette jobben på spill

Et spill, en splittet familie, en ødelagt økonomi, en tragedie. Utenlandske spilleaktører markedsfører aggressivt for å tiltrekke seg flere spillere. For mange er et spill nok for å ødelegge fremtiden, noe som vi kunne lese om i helgens utgave av VG.

 

Spill og folkehelse

Utenlandske spillaktører skriker etter innpass for å tiltrekke seg norske kunder. På vår veiledningstelefon har vi vært vitne til en tredobling i antall henvendelser som gjelder spillproblematikk i arbeidslivet fra 2012 til 2013.

I 2013 estimerte Universitet i Bergen, i en rapport utarbeidet på oppdrag fra Lotteritilsynet, at det i Norge finnes omtrent 22 000 problemspillere, 90 000 risikospillere og 289 000 lavrisikospillere. Alle disse gruppene kan by på utfordringer for arbeidslivet. Ett av funnene i denne rapporten avdekker at reklame for spill fungerer på antatt svakere grupper, det vil si yngre personer og de med pengespillproblemer.

Med en liberalisering av spill, og økt markedsføring fra utenlandske aktører, er det grunner til å anta at disse tallene vil øke, noe som potensielt vil få store følger for enkeltpersoner, familier og arbeidsplasser. De som utvikler spillproblemer får ofte en psykisk belastning som gir utslag som depresjon, lav selvfølelse, søvnmangel og selvmordstanker.

 

En utfordring for arbeidsmiljøet

Det er ikke slik at det eksisterer et ansikt som lyser spillavhengighet. Derimot bør leder være observant når det gjelder noen signaler. Slike signaler kan være hvorvidt folk fungerer på jobb, er ukonsentrerte, irritable eller kanskje ofte spør om forskudd på lønn. I mange tilfeller spiller gjerne de som lider av spilleavhengighet for å ta igjen det tapte, noe som ytterligere forsterker en ond sirkel som kan være vanskelig å komme seg ut av. Hvis man for eksempel kommer på jobb dagen etter man har tapt 100 000 på nettspill, så er det ganske sannsynlig at hodet ikke konsentrerer seg om de arbeidsoppgavene man er satt til å løse.

Kort fortalt kan spilleavhengighet utvikle seg til å bli en svært alvorlig tilstand som raskt kan medføre manglende arbeidsmestring, kriminell atferd, tap av arbeid og noen ganger et livslangt økonomisk problem for den det gjelder.

 

Arbeidsplassens muligheter

Lenge har spillavhengighet blitt sett på som en slags «idiotlidelse», fordi den generelle oppfatningen har vært at spill bare er noe man lett kan slutte med. Dette har muligens også bidratt til at det er mer tabubelagt og vanskelig å snakke om sitt problematiske forhold til spill, dels fordi spilleren kanskje føler seg «dum» fordi han/hun har rotet seg opp i store problemer.

Våre erfaringer er imidlertid at det ligger stor gevinst i å ta tak i slike problemer før de har blitt for store. Som nevnt ligger mye av problemet i at man spiller for å ta igjen det tapte. Dette innebærer ofte at man ender opp med å tape enda mer. Arbeidslivet er en unik arena for å forebygge rus og avhengighetsproblemer. Leder kan ta en bekymringssamtale og gi konkrete tilbakemeldinger når for eksempel spill har begynt å gå ut over arbeidet. Dette vil hjelpe den det gjelder, arbeidsmiljøet rundt og ikke minst de der hjemme hvor terskelen for å ta opp slike ting ligger høyt.

Akan kompetansesenter hjelper til med kunnskap til ledere og kollegaer, slik at de kan vite hva de egentlig ser og hvordan de kan gjøre noe med det.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.