Setter folkehelsen på spill | Akan.no

Setter folkehelsen på spill

Regjeringen vil åpne for mesterskapsturneringer i poker og utrede lisensordning for utenlandske spillselskaper. De utenlandske spillselskapene jubler, mens folkehelsen settes på spill.

I plattformdokumentet fra Høyre og Fremskrittspartiet heter det samtidig at det forebyggende helsearbeidet skal styrkes og at de vil videreføre en politikk som ivaretar hensynet til spilleavhengige.

Forslagene om pokerturneringer og åpning for utenlandske spillselskaper er hverken god helseforebygging eller å ta hensyn til spillavhengige. Fra både forskning og erfaring vet vi at økt tilgjengelighet gir økt forbruk, som igjen gir økt avhengighet.

Vi i Akan kompetansesenter mener ansvarlige spill er en illusjon da spillene fra utenlandske spillselskaper i stor grad dreier seg om casinospill som har størst risikoprofil.

Med tanke på eksisterende og potensielle spillavhengige, skulle vi helst ha sett at idretten ble finansiert på en annen måte enn via tippemidler. Men så lenge denne koblingen gjelder, mener vi det er klokt å beholde monopolet Norsk Tipping har. Begrunnelsen er å sikre en ansvarlig spillpolitikk. På sammen måte som vi i Norge har Vinmonopolet for å sikre en ansvarlig alkoholpolitikk.

At store internasjonale spillselskaper lover mer penger til frivillighet om de slipper til, bekrefter jo bare at det vil bli brukt mer penger på spill og dermed gi økt avhengighet.

Vi i Akan kompetansesenter er daglig ute på norske arbeidsplasser for å hjelpe ledere og medarbeidere med å etablere gode systemer for å forebygge rus- og spillproblematikk. Kompetansesenteret har også en veiledningstelefon som daglig mottar telefoner fra ledere og andre som er bekymret for medarbeidere og kolleger. Inneværende år er antall bekymringsmeldinger knyttet til spillproblematikk doblet.

Gjennom de 12 årene vi har arbeidet med spillproblematikk i arbeidslivet, erfarer vi at arbeidstakere med slik problematikk påvirker sykefravær og produktivitet samt øker sikkerhetsrisikoen og fare for underslag. Ikke minst handler dette om personlige tragedier både for den det gjelder og dennes pårørende.

Er det virkelig slik at flere pengespill er et savn for folk flest?

Har du behov for mer kunnskap om spillproblematikk  Se www.akan.no, kontakt oss på 22 40 28 00 eller send oss en e-post på akan@akan.no. Vi arrangerer egne kurs med spillproblematikk i arbeidslivet som tema.


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.