Sikkerhet og forebygging går hånd-i-hånd i Bane NOR | Akan.no

Sikkerhet og forebygging går hånd-i-hånd i Bane NOR

Gruppebilde av fire menn og en kvinne.
Bilde f.v: Terje Wold (Bane NOR), Kristian Svendsen (Akan), Elisabeth Ege (Akan), 
Jørgen Langhelle Pedersen (Bane NOR), Magnus Forsberg (Bane NOR)

– Vær nysgjerrig, innledet Jørgen Langhelle Pedersen, konstituert konserndirektør for divisjon Trafikk hos Bane NOR, da han forrige uke samlet nærmere 60 ledere til en full dag med fokus på forebygging.

Interesse og omsorg for sine medarbeidere er et godt utgangspunkt for å kunne stå trygt og innlede til en god dialog, før rusmiddelbruk går utover arbeidshverdagen.

– Det er vårt ansvar som ledere at vi ser og tar vare på våre ansatte, og at vi inviterer til en samtale når vi mistenker at noen sliter med noe. Det kan bidra til å avverge en uheldig situasjon og være essensielt for den ansatte og sikkerheten på jernbanen, sier Pedersen.

Akans egen direktør, Elisabeth Ege var også til stede. Hun fortalte om betydningen av at ledere møter sine medarbeidere med støtte, empati og ivaretakelse. Det er god forebygging og det bidrar til sosial bærekraft.

– Å ivareta de ansatte og kollegaer, både når man ser de har det vanskelig og ellers, er helt sentralt, fordi livet skjer. I noen tilfeller vil man trenge støtte fra ledere og eventuelt Akan, eller bedriftshelsetjenesten gjennom det som er vanskelig, sa Elisabeth i sitt innlegg til de engasjerte lederne.

 

En lang tradisjon

Bane NOR har lang tradisjon for å jobbe systematisk og godt med forebyggende Akan-arbeid i egen organisasjon. Informasjon og kunnskap er ferskvare, og de færreste får mengdetrening i hvordan håndtere utfordringer knyttet til rusmiddelbruk og spill på arbeidsplassen. Derfor var denne dagen viktig for å oppfriske og gi mer kunnskap om hvordan man som leder står trygt i å snakke med sine medarbeidere om tematikken.

I divisjon Trafikk har mange ansatte sikkerhetskritiske funksjoner knyttet til trafikkstyring på jernbanen. Det gir en ekstra dimensjon til det forebyggende arbeidet internt, og blir et viktig bidrag til det aller viktigste arbeidet de gjør – ivareta sikkerheten.

Elisabeth Ege står på scenen og snakker. - Livet skjer, sier Elisabeth Ege.

Det leder vil

– Det leder ikke vil, får vi heller ikke til, sier Kristian Svendsen, seniorrådgiver hos Akan kompetansesenter, som har lang erfaring med å jobbe forebyggende innenfor jernbanesektoren og andre selskaper underlagt særlover.

– Det er derfor svært gledelig at de setter av en hel dag til tematikken, tilegner seg kunnskap og dialogverktøy, og ikke minst får mulighet for å dele erfaringer og betraktninger. Det bidrar til å trygge lederne i sine roller og bidrar til at hele organisasjonen får til mye, fortsetter Svendsen.

 

Svendsen har 4 gode råd til lederne:

  1. Ta deg tid til å bli kjent med dine medarbeidere. Uten å se eller møte dem, legger man heller ikke merke til endringer som kan gi grunn til bekymring.
  2. Ta heller en prat for mye, enn én for lite.
  3. Ansatte liker å bli sett når alt fungerer bra. Det bygger god relasjon, som er fint å ha med seg når ting ikke er helt som det skal.
  4. Sørg for å risikovurdere arbeidsoperasjoner og knytt Akan-arbeidet opp mot øvrig HMS- og kvalitetsarbeid. Det legitimerer tidsbruk for å jobbe forebyggende.

 

Ny leder av Akan-utvalget

Pedersen går nå inn som leder av Bane NORs Akan-utvalg. Det har også tidligere vært representanter fra konsernledelsen i Akan-utvalget. Dette er et tydelig signal til hele organisasjonen og bidrar til at det forebyggende Akan-arbeidet er kontinuerlig på dagsorden, og at åpenhet rundt problemstillinger knyttet til rusmiddelbruk og spilleavhengighet er viktig for hele Bane NOR.

Kristian Svendsen står på scenen og snakker. Kristian Svendsen gleder seg over at Bane NOR tar forebygging på alvor.

Skrevet av: Cathrine Kanck-Vårdal

Senior kommunikasjonsrådgiver ved Akan kompetansesenter.