«Sikkerhet, punktlighet og service» | Akan.no

«Sikkerhet, punktlighet og service»

Slik lyder mantraet til SAS Ground Handling Norway AS (SGH). SGH er ansvarlig for passasjerservice og lasting/lossing på 15 flyplasser i Norge samt fraktavdelingene på disse. De tre ordene er drivkraften i virksomheten og ligger til bunn for å treffe de riktige beslutningene. Og riktige beslutninger har de tatt; SGH har jobbet strategisk med det rusforebyggende arbeidet og vunnet Akan-prisen 2015.

Flybransjen er en virksomhet i stadig endring og det stilles tøffe krav. Mange ansatte har opp igjennom årene opplevd en usikker fremtid, spesielt med tanke på jobb. Dette sammen med en samfunnsutvikling hvor synet på ulike rusmidler kanskje har blitt mer liberal, opplevde SGH en økning i Akan-saker og bekymringsmeldinger. Dette førte til at man måtte revitalisere Akan-arbeidet, som ikke hadde vært i full fokus i en periode.

«Vi var nødt til å definere formålet med vårt Akan-utvalg og sette alle ledere i stand til å gripe fatt i bekymringer på tidligst mulig tidspunkt,» forteller Anne Westland, HR Manager i SGH.

Akan-arbeidet er partsforankret og toppledelsen er svært engasjerte. SGH har omtrent 3000 ansatte, hvorav 110 av disse er ledere, fordelt på 15 stasjoner i Norge, der Gardermoen er den desidert største stasjonen. Samtlige ledere har blitt kurset i den ”nødvendige samtalen”. SGH ble blant annet så inspirert av Akans nye verktøy «Dilemmaverktøy» at de lagde sine egne videosnutter i situasjoner som var relevant for deres virksomhet

«Vi brukte våre egne ansatte som skuespillere og de var også med og bestemme hvilke situasjoner vi skulle filme. Hele Akan-teamet var med i prosessen, noe som helt klart førte til eierskap til innholdet underveis i innspillingsperioden. Fordi vi ikke har arenaer der vi kan møtes, har vi kompensert ved å benytte disse filmene på intranettet, Facebook og Youtube for å spre oppmerksomhet og få folk til å begynne å snakke om temaene», sier Westland.

Westland opplever at de ansatte er positive til at virksomheten har en rusmiddelpolicy og at denne bidrar til forutsigbarhet med tanke på hva som er forventningene til de som kommer på jobb. Et annet aspekt er at rusmiddelpolicyen sørger for å ivareta hensynet til sikkerheten. Det vil si at det blant annet er uttalt nulltoleranse for å innta rusmidler på jobb, være ruspåvirket eller komme i en tilstand hvor man har ettervirkninger av rusmidler. Det er også slik at illegale rusmidler, på fritiden, er det nulltoleranse for

«Alle nyansatte og lærlinger får innføring i vår rusmiddelpolicy. Videre er det slik at alle ansatte har et eget ID-kort. For å få dette kortet må man sikkerhetsklareres og da må man blant annet signere på at man for eksempel ikke tar illegale stoffer på fritiden. Skulle for eksempel en narkotikahund, som vi har tilstede på flyplassene i ulike sammenhenger, markere på en av de ansatte vil ledelsen automatisk bli varslet», forteller Westland.

SGH er en virksomhet som tar rusforebygging på alvor og jobber målrettet for at temaet er kjent blant ledere og ansatte. I tillegg informerer Westland at de har opprettet et samarbeid med Trasoppklinikken i Oslo som ivaretar medarbeidere som trenger behandling.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.