Slik unngår du festbremsfella | Akan.no

Slik unngår du festbremsfella

Akan kan lett forbindes med livløs nøkternhet, utidig innblanding og ‘party killing’. For å sitere hva en leder ble møtt med da han fortalte kolleger at han skulle på Akan-kurs: «Ja-ja, nå er det altså slutt på teambuildinga.»

Følgende er tips til hvordan du kan sette Akan-arbeidet på dagsordenen slik at ingen skal mistenke deg for å ville hyggen og moroa til livs.

Ikke legg deg opp i hva eller hvor mye folk drikker – det er konsekvensene og brudd på kjøreregler/rusmiddelpolicy som eventuelt skal tas tak i. Vær soleklar om at Akan ikke handler om avhold
Legg følgende definisjon av rus-/avhengighetsproblem til grunn: «Når bruk virker forstyrrende på oppgaver og funksjoner som skal ivaretas, når følelsesmessige bånd mellom mennesker belastes og forstyrres, og når rusen/avhengigheten får helsemessige konsekvenser.»

Vær bevisst at Akan-arbeid ikke handler om å være skeptisk til alkoholbruk i sin alminnelighet
90 prosent av voksne nordmenn drikker alkohol. For de aller fleste av dem er det forbundet med hygge og glede. De skal ha seg frabedt at bruken deres anses som et problem.

Vit når du ikke skal bry deg
At en kollega drikker seg full i helga er i utgangspunktet noe du ikke har noe med. Først når bruk utenfor arbeidstid er brudd på kjøreregler/rusmiddelpolicy, eksempelvis skader virksomhetens omdømme, er det grunnlag for å bry seg.

Fremhev det positive ved Akan-arbeidet – det at noen bryr seg (tidlig!) kan være redningen for den det gjelder, og ikke minst barn og pårørende
Arbeidsplassen er en i særstilling kraftfull arena for endring av risikofylt rusmiddelbruk og spill. Tidlig intervensjon åpner for muligheter. Sen intervensjon – da er det ofte for sent. Tren på å gi tolkningsfrie tilbakemeldinger om endringer i arbeidsutførelse og atferd. Vær bevisst det hule i begrepet bekymring brukt overfor noen du verken kjenner eller liker. Merk relasjonsledelseekspert Jan Spurkelands ord: Kjenn dine medarbeidere!

Vær sikker på at rusmiddelpolicyen/kjørereglene er kjent og akseptert av alle – og gjelder for alle, også direktøren
Tydelighet og likebehandling er sterke og sympatifremkallende virkemidler.

Hvis du selv ikke drikker – fremhev ikke fordelene ved det
Du skal verken oppmuntre til drikking eller ikke-drikking – vær tolerant og behandle folk likt. Og igjen; det er konsekvensene som er fokus, ikke rusmiddelet, vel å merke så lenge det er legalt.

Vis kulturkompetanse
Forstå hvilken sentral plass alkoholen har i mange sammenhenger i vår kultur. (Lek med tanken å oppgradere alle sider ved julebordet – mot å gjøre det alkoholfritt. Hvordan ville dine medarbeidere reagert på det?) Kompetanse og toleranse gir tyngden du trenger for tidlig å ta tak når det gjelder – for det er jo det Akan-arbeidet i stor grad handler om.

 

Blogginnlegget kan med fordel sees i sammenheng med mitt tidligere innlegg ‘Hva hindrer deg, leder?’.


Skrevet av: Trygve Fredrik Myhren

Trygve Fredrik Myhren er seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han har tidligere arbeidet i Senter for inkluderende arbeidsliv, i konfliktråd, på ressurssenter for unge voksne, og i kommunikasjonsbyrå. Han er utdannet siviløkonom og gestalt-/psykoterapeut.