Stemmer fra en flott gjeng på Akan kompetansesenters grunnkurs i Oslo, 4. og 6. mars 2014 | Akan.no

Stemmer fra en flott gjeng på Akan kompetansesenters grunnkurs i Oslo, 4. og 6. mars 2014

Akan kompetansesenter holder mange grunnkurs rundt om i hele Norge. Kursene er populære og fylles opp svært fort. Derfor tenkte vi også å dele med våre blogg-lesere hva deltakerne selv får ut av disse kursene. Dette kan for eksempel være med på å sette rusforebygging på dagsordenen på din arbeidsplass, om du ennå ikke har vært på Akan grunnkurs.

Vi har valgt å summere opp tre ting; 1) Hva jeg har lært, 2) Nå er jeg inspirert til og 3) Hva som er neste skritt. Her finner du finner også en kort videosnutt med Bjørn Kjølle og Roar Dalin fra Statped, som begge var kursdeltagere på grunnkurset i Oslo. Bjørn er hovedverneombud, mens Roar er Akan-ressursperson i Statped.

«Hva har jeg lært?»

 • «Mer trygg på Akan rollen»
 • «Å ta den nødvendige samtalen»
 • »Utholdenhet nytter»
 • «Mye av sykefraværet skyldes rus»
 • «Lært om gråsoneproblemer»
 • «Den nødvendige diskusjonen viktig»
 • «Økt forståelse og innsikt i Akan som modell og begrep»
 • «Innføring i ulike verktøy»
 • «Hvordan implementere Akan i min virksomhet- systemnivå»
 • «Rolleavklaring: leder, Akan kontakt, VO og tillitsvalgt.»
 • «Balance-verktøyet»

«Nå er jeg inspirert til…»

 • «Å utøve rollen som Akan kontakt»
 • «Å begynne å jobbe med Akan i bedriften»
 • «Å vise til rus som inngang til mye av sykefraværet»
 • «Hvordan kan jeg hjelpe?»
 • «Dra tilbake å jobbe»
 • «Kartlegging/ «Balance» – selvhjelp til alle»
 • «Lage Akan handlingsplan»
 • «Følge opp rus-og spillpolicyen på min arbeidsplass»
 • «Ta og løfte Akan arbeidet i egen bedrift»

«Hva er neste skritt?»

 • «Få Akan mer synlig på jobben»
 • «Å jobbe med Akan når jeg kommer tilbake»
 • «Bygge videre på det jeg har lært i egen bedrift»
 • «Sette Akan på agendaen i AMU»
 • «Jobbe forebyggende»
 • «Snakke med BHT om kartleggingsverktøy»
 • «Gå hjem å skaffe meg oversikt over Akan-utvalg, interne retningslinjer og handlingsplan.»
 • «Stille Akan spørsmål internt og ute i bedriften»
 • «Legge inn Balance i generell Akan opplæring i virksomheten»
 • «»Bevisstgjøring av misbruk»

 


Skrevet av: Hilde Rikter-Svendsen

Rådgiver ved Akan kompetansesenter