Studentene løftes frem | Akan.no

Studentene løftes frem

Den 13. februar inviterer Akan studentaktiviteter til nasjonal konferanse på Bjørvika konferansesenter i Oslo. 100 plasser er fylt opp, og programmet er fastsatt. Temaet i år er fadderuken. På denne konferansen fokuserer vi på å løfte frem arbeidet til studentene selv når det gjelder å jobbe rusforebyggende.

Høsten 2013 ble det klart at vi ønsket å gjennomføre en ny nasjonal konferanse for studenter og ansatte innen sektoren. Tilbakemeldingene fra fjorårets konferanse i Bergen har vært utelukkende positive. Vi gikk bredt ut med invitasjoner i desember, noe som førte til at konferansen ble fylt opp innen en måned. Dette tyder på at engasjementet og interessen for temaet er stort. Pågangen har vært stor og vi beklager til de som ønsket å delta, men ikke fikk plass. Trøsten til dere er at vi håper å gjennomføre en nasjonal studentkonferanse også neste år.

Årets konferanse byr på eksempler på «best practice» i forbindelse med gjennomføring av fadderuker, slik at andre kan lære av gode tiltak og ta med innspill tilbake til sine studiesteder.

Vi gjennomfører også en liten workshop på konferansen for å sørge for at deltagerne ikke kun blir passive tilskuere, men aktive deltagere. Vi ønsker at denne konferansen skal være en arena hvor kunnskap deles og en arena hvor kunnskap skapes.

Rusforebygging er nok ikke det letteste feltet å jobbe innenfor. I mange tilfeller vil man også kunne møte på litt motstand fordi alkohol fortsatt er tabu å prate om. Dette er vi i stand til å endre på. Konferanser slik som denne vil bidra til mer åpenhet rundt temaet, og kanskje bidra til å endre oppfatning om at alkohol ikke er noe vi kan prate om. I den anledning vil jeg gjerne avslutte med et sitat av George Bernard Shaw, nobelprisvinner i litteratur:

”Those who cannot change their minds cannot change anything”.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.