Styret | Akan.no

Styret

NHO og LO skifter på å besitte leder- og nestledervervet i Akans styre hvert andre år. Nåværende styre består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

 

Styrets medlemmer:

Navn                                               
Organisasjon                                                                      
Representerer                          
Kristin Sæther (leder)
LO LO
Arnfinn Bjørshol (nestleder)
NHO NHO
Eirik Remo Nelfo
NHO
Tove Rita Melgård
Fellesforbundet
LO
Jørgen Bramness FHI
Staten
Jarle Wangen Akan kompetansesenter Ansatte

 

Vararepresentanter:

Navn                                              
Organisasjon                                                                      
Representerer                          
Anita Hegg NHO Byggenæringen
NHO
Heidi Christine Lund NBF
NHO
Elisabeth Sundset HK Norge
LO
Tor Idar Halvorsen
LO
LO
Karl-Christian Nordby
STAMI
Staten
Cathrine Kanck-Vårdal Akan kompetansesenter Ansatte