«Takk for at du sa ifra» | Akan.no

«Takk for at du sa ifra»

– For oss i NTE er mottoet at alle skal komme frisk og hel hjem fra jobb hver dag. Det betyr at vi jobber kontinuerlig med HMS-arbeid. Og i det ligger Akan-arbeidet. Skal vi lykkes med å ta vare på hverandre, fordrer det at vi også sier ifra om vi er bekymret for en kollega eller medarbeider. Uansett hva det gjelder.

Kenneth Brandsås, Energidirektør i NTE og konserndirektør for HMS, samlet 70 på Akan-kurs i NTEs flotte bygg i Steinkjer.

Dette sa Kenneth Brandsås, Energidirektør i NTE og konserndirektør for HMS, da han åpnet bedriftens Akan-kurs. Rundt 60 ledere, Akan-kontakter, verneombud og HR/HMS-ansatte var samlet i auditoriet i NTEs hovedkontor på Steinkjer for å snakke om rus- og spillavhengighet. Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter, Ine Weum, snakket om omfang, om den nødvendige samtalen, Akanmodellen, og kom med råd i arbeidet for et sikkert og inkluderende arbeidsmiljø.

Kenneth Brandsås fulgte kurset hele dagen, og sammen med HMS-utvalgets representanter viste han hvor dedikert NTE er i dette spørsmålet.
– Det er mange årsaker til at vi legger vekt på Akan-arbeidet, sa han, og forklarte:
– Mange av våre 750 ansatte jobber med strøm. Rus og strøm er en veldig farlig kombinasjon. Ja, det å være ukonsentrert fordi man plages av noe på privaten, kan sette eget og kollegers liv i fare. Derfor må vi jobbe kontinuerlig med HMS-arbeidet og forebygge bredt.

NTE bruker mye ressurser i sitt HMS-arbeid, hvor Akan-arbeid står sentralt. 20 ansatte i konsernet har Akan som en del av sitt arbeid.
Brandsås legger ikke skjul på at å ta opp rusproblematikk med ansatte kan være vanskelig.
– Det er også derfor vi samler ledere, Akan-kontakter og verneombud til et slikt kurs. Det å ta den nødvendige samtalen, å vise at man er bekymret for en kollega kan være veldig vanskelig, men også helt nødvendig. Vi skal heie fram dem som sier ifra, sier han, og legger til:
– NTE er en lærebedrift, og de lærlingene som kommer til oss skal veldig raskt forstå hva som er greit og ikke greit hos oss. NTE skal sørge for at lærlingene får en god adferd og sunne holdninger som de skal ta med seg inn i arbeidslivet. Det da å ha en Akan-policy som er forankret og kjent i hele virksomheten, er nødvendig.


Skrevet av: Signy Svendsen

Signy Svendsen

Kommunikasjonsleder ved Akan kompetansesenter