Tanker fra jobbfesten | Akan.no

Tanker fra jobbfesten

Har du noen gang spurt en kollega «hvorfor drikker du ikke?», eller selv fått spørsmålet?
Kanskje du har opplevd noe ubehagelig på en jobbfest på grunn av alkohol? Du er ikke alene!

Jobbfester og andre sosiale arrangementer er ment å bygge fellesskap og styrke samhold. De fleste opplever alkoholservering som noe positivt ved disse anledningene. Likevel sier 300.000 at de har droppet jobbfester på grunn av kollegers drikking, og enda flere sier at de har opplevd drikkepress. I tillegg sier 37 prosent det er problematisk at kolleger drikker seg fulle på jobbfester.

Her har vi samlet noen enkle tips til hvordan du kan legge til rette for at festen er for alle.

Kampanjen er et samarbeid mellom arbeidslivets parter for å bidra til Verdens helseorganisasjons (WHO) globale mål om reduksjon i skadelig alkoholbruk med minst 10 prosent innen 2025.

Se videoene fra kampanjen