Tiden er moden for å avkrefte fire myter og bekrefte én sannhet | Akan.no

Tiden er moden for å avkrefte fire myter og bekrefte én sannhet

Jeg møtte myter om Akan kompetansesenter og våre tjenester allerede før jeg startet i jobben som direktør for snart ti (!) år siden. Og jeg gjør det fortsatt. Det vil si, den gangen for ti år siden, visste jeg ikke at det var myter. For de ble presentert som sannheter. Naturlig nok, fordi budbringerne mente det var sannheter. Dessverre er det flere av mytene som påvirker ryktet vårt i feil retning. Her er fire myter og én sannhet om hva vi i Akan kompetansesenter gjør.

 

Myte 1: Med Akan-arbeid blir det slutt på moroa og alkoholservering på jobbfestene våre

Akan-arbeidet handler ikke om å kutte ut alkohol eller telle antall alkoholenheter på jobbfester. Det handler om å utvikle en ivaretakende og trygg bedriftskultur der du blant annet føler deg velkommen på jobbfest, uavhengig av om du drikker alkohol eller ikke. Og det handler om at alle vet hvilke rammer som gjelder, hva som skjer om rammene brytes, og at de som da har ansvar vet hva de skal gjøre, og gjør det.

Både utenlandsk og norsk forskning viser at vi påvirkes av kultur og normer på jobb, det gjelder også alkoholbruk. Desto mer liberale holdninger, desto større sannsynlighet for risikodrikking. Og dette gjelder for alle bransjer.

Ha også med deg at alkoholbruk påvirker relasjoner og kan påvirke arbeidsmiljøet negativt. 30 prosent oppgir å ha opplevd berusede kolleger som plagsomme, 18 prosent hadde opplevd negative konsekvenser som følge av kollegaers alkoholbruk, eksempelvis i form av sosial ekskludering, seksuell trakassering og konflikter.

 

Myte 2: Å forebygge er både komplisert og tidkrevende

Dessverre er det altfor mange virksomheter som ikke forebygger. Mange tror det er komplisert og tidkrevende.

Men det finnes enkle grep. «Hjulet» er allerede funnet opp og vel utprøvd! På nettsiden vår finner du kunnskap, gode råd, og verktøy som er lett tilgjengelig og som virker. Ringer du 22 40 28 00 kan en rådgiver hos oss hjelpe deg i gang.

Og hvorfor la være å forebygge? Vi vet at det både er enklere og koster mindre å forebygge enn å reparere. Det er grunnen til at de fleste velger å sende bilen på service med jevne mellomrom, hvorfor mange er opptatt av ernæring og trening, og de fleste foreldre følger vaksinasjonsprogrammet for barna sine.

Dessverre det mye enklere å måle tid og penger brukt på forebyggingstiltak enn å måle effekten av forebygging. Man kanskje dette kan hjelpe: En ny rapport fra Oslo Economics viser at alkoholrelatert fravær og ineffektivitet koster arbeidslivet i størrelsesorden 2-4,5 milliarder norske kroner årlig. Dette gir oss et bilde på hva arbeidslivet i sum årlig kan spare på å forebygge problematisk bruk av alkohol framfor å la være.  Har egentlig din arbeidsplass råd til å la være?

 

Myte 3: Akan-modellen er kun for store bedrifter

Forebygging etter Akan-modellen er fleksibel og egnet for både små og store bedrifter. Den enkelte bedrift velger selv hvordan de ønsker å organisere arbeidet ut fra bedriftens egne forutsetninger og behov. Det viktigste er å gjøre det enkelt og praktisk.

Her er et konkret eksempel på hvor enkelt retningslinjene på din arbeidsplass kan beskrives. Bruk en av de eksisterende møteplassene dere har, for eksempel personalmøtet, til å snakke om deres rammer og sørge for at alle i virksomheten kjenner til hva som gjelder.

 

Myte 4: Akan-arbeidet handler utelukkende om å hjelpe ansatte med alkoholproblemer

Dette er myten som møtte meg allerede før jeg begynte i jobben jeg har nå. Da jeg informerte forretningsforbindelser om at jeg skulle slutte for å begynne i Akan kompetansesenter, svarte ni av ti «Da håper jeg virkelig ikke at jeg må kontakte deg mer i jobbsammenheng!»

Det er helt riktig at vi har mye kompetanse på hvordan håndtere en ansatt som har utviklet problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og doping. Og mange virksomheter bruker vår veiledningstjeneste til spørsmål om håndtering. Men vi har minst like mye kompetanse på hvordan forebygge problematisk bruk.

I fjor kurset vi nærmere 8.800 ledere og medarbeidere i norsk arbeidsliv. I all hovedsak handlet dette om forebygging og hvordan gjennomføre bekymringssamtaler. Også flertallet av de digitale verktøyene vi tilbyr, handler om forebygging.

 

Sannheten: Norske arbeidstakere ønsker retningslinjer for jobbrelatert alkoholbruk både i og utenom arbeidstiden

Det er bred enighet blant norske arbeidstakere om at arbeidsplasser bør ha tydelige retningslinjer for alkoholbruk i arbeidstiden. I tillegg svarer to av tre at arbeidsplasser bør ha retningslinjer for jobbrelatert alkoholbruk utenom ordinær arbeidstid (FHI 2019).


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.