Tips til leder | Akan.no

Tips til leder

Hvordan vil dere ha det?
Ta initiativ til å snakke om forventninger til jobbfester og andre sosiale anledninger der dere drikker alkohol sammen. Still spørsmålet «Hvordan vil vi ha det hos oss?»

Alkohol og alkoholfritt:
Husk å servere et godt utvalg av alkoholfri drikke når dere arrangerer jobbfester, så det er lett å velge.

Håndter ubehagelige hendelser:
Hvis du observerer eller hører om drikkepress og andre ubehagelige hendelser, må du ta det opp og ivareta de det gjelder.

Vær tydelig:
Lag en policy som beskriver deres holdninger til alkoholbruk og hvordan dere vil håndtere ubehagelige situasjoner. Gjør den kjent blant alle ansatte.

Verktøy