Uten kommunikasjon eksisterer ikke fellesskap | Akan.no

Uten kommunikasjon eksisterer ikke fellesskap

Roten av ordet kommunikasjon stammer fra det latinske språket, hvor det er to ord, communis og communicare, som er beslektet med det engelske ordet «Communication». Communis betyr felles og mange mener ordet også henspiller til ordet «Community», som kan bety tilhørighet eller fellesskap. «Communicare» betyr å gjøre noe felles. Etter fullført mastergrad i kommunikasjon og nå i ny rolle som kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter, er det nettopp dette som blir essensen av arbeidet. Vi ønsker å bidra til bedre felleskap ute i norske arbeidsplasser og nøkkelen til dette er å gjøre vår kunnskap om rusforebygging felles med våre samarbeidspartnere.

 

Kommunikasjon

Grunnen til at jeg valgte kommunikasjon og retorikk som fagretning er fordi jeg alltid har vært interessert i hvordan meninger og ideer formidles, om det så er gjennom taler, musikk, det skrevne ord, eller gestikulasjoner. På samme tid som Akan kompetansesenter bistår norske virksomheter med kunnskap og verktøy om hvordan de kan jobbe rusforebyggende, er kommunikasjon en nødvendig komponent for å kunne oppnå et bedre fellesskap ute i norske virksomheter. To konkrete verktøy som Akan kompetansesenter tilbyr, som tar utgangspunkt i god kommunikasjon, er den nødvendige samtalen og dialogverkstedet. Begge disse verktøyene tar utgangspunkt i hvordan målrettet kommunikasjon er nødvendig for å oppnå endringer i for eksempel problematisk/uønsket atferd hos en medarbeider, til en diskusjon om hvordan vi ønsker å ha det på jobb. Kommunikasjon er veien og middelet for å enten bidra til at en person med rusproblemer får en ny sjanse i livet, til en diskusjon der hvor resultatet kan resultere i en bedre, triveligere og mer effektiv arbeidsplass. Det hjelper absolutt å snakke om det og det ønsker vi å kommunisere.

 

Gevinsten ligger i åpenheten

Akans slagord, gevinsten ligger i åpenheten, presiserer viktigheten av å åpne kommunikasjonskanalene på arbeidsplassen. Vi har stor tro på at de virksomhetene som tør å snakke om rus og avhengighet, er de virksomhetene som også vil høste fordelene av å jobbe rusforebyggende. Disse fordelene kan være økt effektivitet, lavere sykefravær og et godt arbeidsmiljø. Til tider kan muligens det å snakke om for eksempel alkoholbruk, eller gjennomføre en samtale med en som tilsynelatende har problemer, oppfattes som vrient. Akan kompetansesenter hjelper med å trygge deg i slike situasjoner og vi deler gjerne vår kunnskap med deg.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.