Våg å være den lederen som ser dine ansatte i øynene i hvert fall én gang om dagen | Akan.no

Våg å være den lederen som ser dine ansatte i øynene i hvert fall én gang om dagen

Arbeidsplassen er en unik arena for rus og spillforebyggende arbeid. Og over 40 deltakere deltok på Alor nettverket sin samling på Stiklestad i Trøndelag 16 mai, på dagen før dagen.

Det var Alor nettverket med KoRus Midt-Norge, Helse Nord-Trøndelag, Akan kompetansesenter og Nav Arbeidslivssenter Trøndelag. «Gevinsten ligger i samarbeidet – Akan på 1-2-3»

Formålet med samlingen var enkelt og reit: Å sette virksomhetene i stand til å forebygge rusproblematikk og avhengighet, slik at sykefravær reduseres – og nærvær og livskvalitet økes. Og ikke minst å engasjere både private og offentlige virksomheter til å sette rus og spillforebyggende arbeid på agendaen.

-Den sosiale kontrollen i arbeidshverdagen er unik. Den kan fange opp endringer i fravær, adferd og arbeidsutførelse og vi vet at virksomheter som har kompetanse om rus-og spillproblematikk kan reagere og iverksette støtte og hjelp på et tidlig tidspunkt. Nøkkelen ligger i å gjøre ledere gode, sørge for at Akan-arbeidet blir et samarbeidsprosjekt mellom leder, HR, HMS, verneombud og arbeidstaker, sier rådgiver i Akan kompetansesenter, Stian Fjerdingen.

Sammen med Hilde Rikter-Svendsen åpnet han programmet med «Akan-modellen på 1-2-3.

-Ved å bidra til inkludering og å hindre utstøting, gir du den som sliter mulighet til å jobbe seg ut av sitt rus- medikament eller spilleproblem, mens man står i arbeid. Du må være den kollegaen som tør å si ifra og den lederen som ser dine ansatte i øynene i hvert fall én gang om dagen, understreker Fjerdingen.

Representanter fra NTE-Energi, Agenda HMS Bedriftshelsetjeneste og Nav Arbeidslivsenter Trøndelag, rettet søkelyset mot viktige temaer som hvordan spille på lag med eksterne aktører og ikke minst hvordan motivere til et godt Akan-arbeid i virksomheten.

For til sjuende og sist handler det om samarbeid, åpenhet og tillit.

 

Hva er Alor?

Alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger omkring rusbruk og arbeidsliv.

Dette er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket er et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobbsammenheng.

Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. Alor nettverk bygger på, og er avhengig av aktiv medvirkning fra deltakerne.

 

Alor-nettverk finnes flere steder i landet. Du finner mer informasjon om alor og et alor-nettverk nært deg på alors nettsider.


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.