Var det ingen som merket noe på veien? | Akan.no

Var det ingen som merket noe på veien?

I 2019 mistet 136 helsepersonell sine autorisasjoner viser nye tall fra Statens helsetilsyn.Den hyppigste årsaken er misbruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen, heri tyveri av legemidler. Bak hvert enkelt tilfelle står det et menneske.

Skriver vår direktør Elisabeth Ege i Dagsavisen 10. februar.

 

«Jeg var jo for fader sykepleier. Jeg planla jo ikke at jeg skulle bli avhengig og ødelegge livet mitt, det var ikke det som var planen. Men det var sånn det ble.»

Dette forteller en av informantene i Akan-rapporten «Du, av alle» (Oda Sjøvoll 2016), en rapport basert på intervjuer med ti sykepleiere som har mistet autorisasjonen sin fordi de har stjålet og brukt medikamenter fra arbeidsplassen.

Utgangspunktet kan være vanlige hendelser i livet som gjør at det føles et nummer for stort. Tabletter eller rusmidler blir løsningen for å håndtere livet og jobben.

Nesten 1 av 7 av henvendelser veiledning kom i fjor fra helse- og sosial, og majoriteten handlet om bekymringer knyttet til enkeltpersoner. De fleste samtalene dreide seg om alkohol, men også illegale rusmidler, medikamenter og spill.

Misbruk av rusmidler er uforenelig med helsepersonells yrkesutøvelse. Men det er også alvorlig at menneskers liv blir ødelagt på grunn av rus.

Vi vet at mange helseinstitusjoner jobber svært bra med bevisstgjøring og forebygging. Allikevel er vårt råd å øke innsatsen på forebygging. Arbeidsplassen er mer enn bare en jobb.

Du kan lese hele debattinnlegget i Dagsavisen 


Skrevet av: Unni Grevstad

Kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter med over 30 års solid erfaring innen journalistikk og kommunikasjon. Sterkt samfunnsengasjement, har jobbet som journalist, spesialrådgiver og kommunikasjonsansvarlig i en rekke organisasjoner – og har fortsatt tro på at det er mulig å skape endring.