Veilederen er nå digital - enklere for alle | Akan.no

Veilederen er nå digital – enklere for alle

Lei av å scrolle opp og ned på jakt etter det du leter etter? Veilederen i Akan-modellen er nå digital – og søkbar. Her finner du alt du trenger når det kommer til hvordan du og dere kan forebygge rus- og spillproblematikk i bedriften.

Veilederen gir en grundig beskrivelse av hvordan små og store virksomheter kan jobbe med forebygging og håndtering av rus- og spillproblematikk etter Akan-modellen. Innholdet i veilederen bygger på erfaringer Akan kompetansesenter har tilegnet seg gjennom daglig dialog med bedrifter, og den forskning som er publisert om temaet både nasjonalt og internasjonalt.

I vår veileder finner du svarene du leter etter, enten det dreier seg om arbeidsplassen som forebyggende arena eller hva slags forebyggende arbeid og tiltak som er nyttig. Du finner også mye relevant informasjon om rusmidler og spill og eksempler og maler du kan bruke.

 Veilederen er også ny visuelt. Spent på hvordan den ser ut? Sjekk den ut her.


Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.