Velkommen til Arendalsuka – årets program er klart | Akan.no

Velkommen til Arendalsuka – årets program er klart

Har du planer om å være tilstede på Arendalsuka i august? Vi har fem arrangementer som kan være av interesse. Nedenfor er en beskrivelse av samtlige arrangementer. Du finner også disse på Facebook.

 

Kontroll eller tillit eller ja takk, begge deler?

Tillit motiverer. Samtidig har ledere behov for kontroll. Hvordan kombinerer arbeidslivet dette på en måte som skaper engasjerte medarbeidere og gode resultater?

Akan kompetansesenter får stadig spørsmål fra HR og ledere i norsk arbeidsliv om kontrolltesting av medarbeidere. Beveger arbeidslivet seg i en mer kontrollerende retning? Vi tar debatten på hvilke trender som rører seg når det kommer til HR.

Deltakere:

o Even Bolstad, daglig leder HR-Norge
o Unn Alma Skatvold, nestleder Politiets Fellesforbund
o Anniken Frimann, HR Generalist IKEA Furuset
o Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Debattleder: Erik Aasheim

Tid: Mandag 12. august, kl 13.00-13.45
Sted: Clarion Hotell Tyholmen
Rom: K&T

————————————————————————————————————————————————

Hvordan hindre frafall i arbeidslivet?

Regjeringen har engasjert partene i å få flere i arbeid, og har lansert den nasjonale inkluderingsdugnaden. Samtidig er ett av de to hovedmålene i den nye IA-avtalen å forhindre frafall i arbeidslivet. Flott – men er det så enkelt?

Arbeidsplassen er en unik arena for å forebygge oppdage og håndtere slik at vi forhindrer frafall i arbeidslivet og reduserer kostandene både for det offentlige og for virksomhetene. Det handler om å forebygge der en kan og reparere der en må. Vi spør: Hvordan bidrar partene og arbeidslivets aktører for å nå målet? For like viktig som å få folk inn i arbeidslivet, er det å beholde folk i jobb.

Deltakere:
o Kristin Sæther, LO-sekretær
o Nina Melsom, direktør for arbeidsliv NHO
o Pål Molander, direktør STAMI
o Elisabeth Ege, direktør Akan kompetansesenter

Debattleder: Erik Aasheim

Tid: Mandag 12. august, kl 14.00-14.45
Sted: Clarion Hotell Tyholmen
Rom: K&T

————————————————————————————————————————————–

Hjelpeløse voksne i møte med gaming

Hvordan møter vi som foreldre de som gamer? Og hvordan ønsker de selv å bli møtt? Å se på dataspill som en fiende øker konfliktnivået. Det handler om å finne en felles forståelse og balanse. For gaming er også overførbart til arbeidslivet.

Det trengs med andre ord en snuoperasjon også i arbeidslivet. Kanskje hjelper det å fokusere på alt det gode gaming fører med seg? Dataspill bedrer ikke bare barnas digitale ferdigheter, men blir også brukt i undervisning i skolen for å øke grunnleggende ferdigheter som regning, skriving, lesing og muntlig formidling.. I vår digitale tidsalder vil arbeidslivet nyte godt av våre barns kompetanse og trygghet innen teknologi. Da må vi også møte disse ferdighetene med mer kunnskap og et mer nyansert språk, uten å fordømme eller forby.

Deltakere:
o Camilla Bakkeng, Akan kompetansesenter, gamermamma
o Helsesista/Tale Marie Krohn Engvik

Debattleder: Terje Svabø

Tid: Onsdag 14. august, kl 16.00-16.30
Sted: Clarion Hotell Tyholmen
Rom: Stuen

—————————————————————————————————————————————————

På jobben hjelper vi barna

Akan Kompetansesenter og Redd Barna inviterer til en åpenhjertig debatt under Arendalsuka 2019: Hvordan kan vi bruke arbeidsplassen som endringsarena for de 90 000 barna som lever med foreldre med rusproblemer?

Vi vet at mange av disse foreldrene er i jobb. Det betyr at dersom vi klarer å forebygge og å hjelpe ansatte til bla. å beholde jobben, får dette positive konsekvenser; for familien og ikke minst for barna – og for samfunnet.

I den nye Folkehelsemeldingen som nylig ble lagt fram, er det å forebygge i forhold til rus og arbeidsliv eget punkt. Videre står det eksplisitt at det er viktig at disse barna og foreldrene blir fanget opp slik at de kan få hjelp og oppfølging.
Vi vet også at arbeidsplassen er en god arena for både å forebygge og å skape endring, men det krever kunnskap, systematisk arbeid og en åpen og omsorgsfull arbeidskultur. Å være i arbeid er helsefremmende i seg selv. Vi er i skjæringspunktet mellom helse og omsorg og arbeid – så hva skal til?

Deltakere:

 • Kari Lossius, psykolog
 • Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet
 • Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet.
 • Geir Toskedal, Stortingsrepresentant, KrF
 • Ingrid Williamsen, fylkestingsrepresentant Agder FrP, ordførerkandidat i Farsund
 • Julie Winge, skuespiller
 • Ketil Vaas, Akan-kontakt Redd Barna
 • Hasle Løchen, seniorrådgiver Akan kompetansesenter

Debattleder: Terje Svabø

Tid: Onsdag 14. august, kl 16.45-17.15
Sted: Clarion Hotell Tyholmen
Rom: Stuen

—————————————————————————————————————————————————

Hva skjer med ungdommen?

Med de unge som snart overtar stafettpinnen – også i arbeidslivet. De går mindre på fylla, de trener mer, er opptatt av sunnhet og helse og alkoholfritt øl blir stadig mer trendy. Nå seiler også alkoholfri sprit opp og fram. Hva skjer?
En åpenhjertig debatt backstage med nettopp de unge. Neste generasjon arbeidstakere. Hvordan framstår arbeidslivet i dag for de som er på vei inn i arbeidslivet? Lar dagens studenter seg fremdeles lokke av mat og gratis alkohol? Hvordan er alkohol, rus og spill forenelig med et arbeidsliv? Har dop tatt over for alkohol? Stadig flere serveringssteder serverer spennende alkoholfrie drinker, det gjør de fordi det selger. Og det er et faktum at dagens unge drikker langt mindre enn tidligere generasjoner.

Tid: Tirsdag 13. august fra ca. 20.45 og en times tid.
Sted: Taket på Tyrilistiftelsen i Arendal.
Debattleder: Stian Seland

Deltakere:

 • Nestleder Astrid Willa Eide Hoem, AUF
 • Sentralstyremedlem Christine Hartvigsen, FrPU
 • Nestleder Vegard Heldal, KrFU.
 • nestleder Synnøve Kronen Snyen, SU
 • Politiske nestleder, Torleik Svelle, Senterungdommen
 • Nasjonal talsperson Teodor Bruu og Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom
 • Nestleder Ola Svenneby, Unge Høyre
 • Sentralstyremedlem Ayat Majbel Saeid, Rød Ungdom
 • Stian Fjerdingen, rådgiver Akan kompetansesenter

Skrevet av: Pål Henrik Kristiansen

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter. M.A i kommunikasjon, med spesialisering i retorikk og public relations. Erfaring fra undervisning på universitetsnivå i USA og Norge.