Velkommen | Akan.no

Velkommen

Velkommen til vår nye nettside og blogg!

Vi gleder oss over å få dele vår kunnskap og erfaring gjennom flere kanaler.

 

Enkelt finne relevant informasjon og verktøy
De som kjenner hjemmesiden vår fra før, vil se vi har gjort mange forandringer. Hensikten er å gjøre siden mer brukervennlig, slik at du enkelt finner det du er ute etter, samt opplever å få tilgang på gode, relevante råd og verktøy. I Akan bloggen vil vi dele vår erfaring og kompetanse gjennom bl.a. å presentere ulike tema og våre råd. Her vil vi være flere som skriver.

 

Dine tilbakemeldinger
Gi oss gjerne din tilbakemelding på vår nye nettside og blogg i kommentarfelt under, eller ved å sende en e-post til akan@akan.no.

Vi er også på Facebook. Gå gjerne inn på https://www.facebook.com/AKANKompetansesenter og lik siden vår.

 

Akan kompetansesenter 50 år
I år er det 50 år siden Landsorganisasjonen (LO) og Norsk Arbeidsgiverforening (NAF, nåværende NHO) etablerte Akan. Staten kom med på eiersiden året etter. Akans formål var todelt; alkoholmisbruk og narkomani skulle forebygges gjennom opplysning og påvirkning. I tillegg skulle alkoholskadde og narkomane hjelpes tilbake til et normalt liv.

Siden 1963 har både samfunnet og arbeidslivet gjennomgått store forandringer.
Vi har gått fra et arbeidsliv preget av industri, til et næringsliv hvor serviceyrkene er i flertall. Teknologiutviklingen har påvirket både hvilke arbeidsoppgaver vi utfører og hvordan vi forholder oss til hverandre.  Selv husker jeg hvor annerledes arbeidsdagen min ble da jeg, etter å ha vært i fødselspermisjon på midten av 90-tallet, kom tilbake til internett og e-post. Arbeidslivet er parallelt blitt langt mer internasjonalt. Reiser, representasjon og andre jobbrelaterte drikkesituasjoner er blitt relevant for de fleste arbeidstakere.

Ved oppstarten bragte Akan inn omsorgstanke og en vilje til å hjelpe arbeidstakere som sto i fare for å miste jobben fordi de ikke klarte å kontrollere alkoholforbruket sitt. Å hjelpe arbeidstakere til å redusere sitt alkoholforbruk mens de er i jobb, er fortsatt sentralt i vårt arbeid. Men hjelp til å etablere gode systemer for forebygging av rus- og avhengighet, utgjør nå hoveddelen av våre årlige 360 oppdrag ute i norske virksomheter.

Årlig har vi nærmere 900 henvendelser fra ledere og andre som ønsker å få hjelp til hvordan man skal håndtere medarbeidere eller kolleger man er bekymret for, og hindre at uheldige situasjoner oppstår i jobbrelaterte sosiale situasjoner.

I neste blogginnlegg vil vi gi noen råd på hvordan du kan korte ned tiden fra bekymring til handling.

Ønsker du å få tilsendt vårt jubileumsmagasin, kontakt oss på akan@akan.no


Skrevet av: Elisabeth Ege

Direktør for Akan kompetansesenter. Siviløkonom og master i strategi og ledelse. Erfaring som rådgiver og leder fra banksektoren, bedriftshelsetjeneste og bedriftsrådgivning. Arbeidet med ledere og medarbeidere i både store og små virksomheter. De siste årene først og fremst med organisasjonsutvikling og videreutvikling av bedriftskultur. Sosialt anlagt, glad i å lese. Mor til 2 voksne jenter, konemor og matmor.