Webinar med Akan: - Ledere må balansere mellom omsorg og styring | Akan.no

Webinar med Akan: – Ledere må balansere mellom omsorg og styring

I juni arrangerte vi webinar for ledere og HR-personell med stor suksess. Tema var «ledelse i fleksibilitetens tid», med et stjernelag av ledere og eksperter som delte erfaringer og råd for omsorgsbasert lederskap.

 

– Å ha en omsorgsbasert tilnærming til sine ansatte, kan spare bedriften for mye utgifter, sa arbeidsrettsadvokat i SANDS, Henning Heitmann.

Han presiserte at arbeidsgiver må balansere – når skal man vise omsorg og når skal man gjøre ting som ikke er like populært?

– Nettopp det er en stor del av ledelse. Begge deler må ivaretas. Ledere må balansere mellom omsorg og styring.

Et spørsmål han ofte får, er om omsorgsplikten er lovfestet. Svaret på det er nei. Du finner ikke det i noe lovverk. Det finnes likevel lover som er innom tematikken, blant annet: HMS, sykefravær, tilrettelegging, oppsigelsesvernet og personvern.

 

Mennesket er gullet vårt

Vinneren av Akan-prisen 2021 deltok også. Gjennom hashtagen #jegbryrgmeg, har Coor kulturbygging som en del av sin forretningsstrategi.

– Vi leverer til mennesker, fra mennesker. Mennesket er gullet vårt. Og det vi jobber med i Coor hver dag, er forbundet med fare. Alle skal komme trygt hjem hver eneste dag. Det er så viktig at vi har en nullvisjon. Hvordan skal vi nå det målet? sa CEO i Coor, Nikolai Utheim.

Kristin Ruud og Nikolai Utheim delte raust av egne erfaringer.

De er krystallklare på hva intensjonen i HMS-arbeidet er: Omtanke og omsorg. Etter en litt negativ trend med endel skader, opprettet de risiko-samtaler. På starten av hver arbeidsdag, setter hvert team av 5-10 minutter for å debriefe gårsdagen og dagens utfordringer. De har også noe de kaller HMS-forbildet, for å løfte frem gode prestasjoner.

Utheim er klar på at for å bygge en god HMS-kultur, så trengs det atferdsendring. Der har Coor tatt i bruk spillbasert læring gjennom en app.

– Det er et lavterskel opplegg satt i system med fokus fra toppen av selskapet.

 

Hvite joggesko og møkk

– Det er på tide å se nytt på hvordan man tenker ledelse, startet Kristin Ruud med, HR-direktør i Kongsberg Digital.

Kongsberg Digital er en bedrift som jobber med å digitalisere bransjer. De har vært veldig bevisst på én ting:

– Når vi skal gjøre ting på nye måter, kommer vi ikke til å være gode med en gang. Vi må prøve og feile.

Hun brukte et friskt eksempel: Se på det som et par nye hvite joggesko. De kan motivere deg til å trene, men du blir ikke bedre trent hvis du ikke tar på deg skoene og begynner å trene. Når de blir skitne, da vil du flytte deg fremover.

– Når vi bygger kultur, handler det om å skyve folk ut av vanene sine.

En kompetent gjeng klare til webinar for ledere- og HR-personell.

 

Å administrere vs. å lede

Til slutt var det tid for mannen bak begrepet “relasjonsledelse”, Jan Spurkeland.

– Altfor mange ledere befinner seg på utsiden av sine medarbeidere og kommer aldri i posisjon til å lede. De bare administrerer. Å administrere er ingen kunst, det kan de fleste greie. Men å lede folk, betyr at du må komme nærmere, sa Spurkeland.

Her kommer relasjonsledelse inn. Gjennom sine mange år i arbeidslivet og lange erfaring, trakk han frem noen punkter om hvorfor relasjonsledelse er viktig:

  • Øke kompetansen i profesjonell ledelse av mennesker
  • Gi ledere verktøy til å bygge relasjoner
  • Redusere fraværet
  • Styrke samarbeidet
  • Bygge sterke lag

Hvordan får du til det? Bli kjent med dine ansatte.

– Profesjonell nærhet må avløse den profesjonelle avstanden med ny kunnskap om individet.

Avslutningsvis hadde han en grei påminnelse:

– Når du skal begynne å lede mennesker, er genuin menneskeinteresse avgjørende.

Elisabeth Ege og Camilla Lynne Bakkeng i Akan var (som dere ser) fornøyd med webinaret.

Skrevet av: Julie Sørensen Molvik

Kommunikasjonsrådgiver i Akan kompetansesenter