Bærum går foran - lærer opp alle ansatte i Akan-arbeid | Akan.no

Bærum går foran – lærer opp alle ansatte i Akan-arbeid

Morten Nordahl lener seg inntil et gelender og smiler til kameraet.

Bærum kommune har i mange år drevet godt  Akan-arbeid. De har prosedyrer og policyer, og har vært aktive i Akan sitt HR-nettverk. Den siste tiden har de også fått øynene ordentlig opp for viktigheten av forebyggende arbeid og skal nå i gang med basis Akan-opplæring for alle ansatte.

Morten Nordahl er avdelingsleder for HR-rådgivning og leder av Akan-utvalget. Gjennom sitt arbeid i Akan-utvalget i Bærum kommune, har han tatt initiativ til å opprette en egen kursmodul i kommunens læringsportal. Der skal alle få tilgang til e-læringskurset, som også vil bli en del av grunnopplæringen for alle nye og nåværende ansatte.

Målet med kurset er å skape forståelse for viktigheten av det forebyggende arbeidet, og gi råd til hvordan holde den nødvendige samtalen.

 

Ikke starte på rødt lys

– Mange vegrer seg for å ta praten, og da syntes vi det var fint å få inn Stian fra Akan kompetansesenter til å snakke om dette i kurset.

Nordahl forteller at Bærum har hatt et aktivt forhold til Akan-arbeid lenge, men at de nå ønsker å profesjonalisere og utvikle retningslinjene og opplæringen.

– Vi har jobbet med Akan-tematikk og hatt gode retningslinjer i mange år, men vi så behovet for en revisjon. Nå setter vi inn støtet på forebygging og jobber mer målrettet, forteller han. Den gamle politikken for rus og spillavhengighet begynte litt på rødt lys, rett på avhengighet, mens vi erkjenner at det er mye som skjer før man kommer dit som vi bør jobbe forebyggende med og ta tak i. Han legger til at det ikke alltid skal så mye til for å gjøre endringer. De har allerede klart å øke bevisstheten blant lederne og de ansatte. Det ser de ved at flere kontakter HR-avdelingen med saker hvor de er bekymra for en ansatt, eller har spørsmål om tematikken.

 

Opplæring av 13.000 ansatte

Bærum kommune har rundt 13.000 ansatte, hvorav 540 av dem er ledere. De jobber alle i ulike områder, som helse, sykehjem, skoler, barnehage, eiendom m.m.

– Vi representerer et tverrsnitt av befolkningen. For oss er det viktig å ha noe som er felles.

Nordahl legger ikke skjul på at det er en utfordring å nå ut til alle 13.000 gjennom kampanjearbeid. Derfor ønsker de å gjøre kurset obligatorisk for alle ansatte ved oppstart i Bærum kommune.

 

– Gjør vi nok?

Nordahl understreker at som arbeidsgiver er det viktig å skille mellom forebyggende arbeid og rusbehandling. En arbeidsgiver kan forebygge, lage policyer og tilrettelegge gjennom individuelle Akan-avtaler der det er mulig, men selve behandlingen er utenfor arbeidsgivers ansvar.

– Responsen på Akan-arbeidet vårt er stort sett positiv. Og så opplever vi med jevne mellomrom at vi blir utfordret med spørsmål om vi gjør nok.

Stian Fjerdingen står foran et lys og snakker i en mikrofon. Stian Fjerdingen fra Akan kompetansesenter er frontfigur i e-læringskurset til Bærum kommune.

Arbeidet som er gjort den siste tiden, ser ut til å bære frukter. I tillegg opplever han en økning i antall forespørsler om å komme ut for å prate om Akan-arbeidet i ulike deler av kommunen.

At flere tar kontakt, høres kanskje negativt ut, men Nordahl tolker det som et tegn på at flere tør å ta tak og ønsker kunnskap.

 

Venter for lenge

Stian Fjerdingen er rådgiver i Akan kompetansesenter og var den som stod foran kameraet i e-læringskurset. Han delte av sin kunnskap om Den nødvendige samtalen, og hvorfor det er viktig å ta praten hvis man er bekymra. I modulen fikk de ansatte også tips til hvordan holde samtalen, og hvilke forventninger en bør ha.

– Vår redsel for konfrontasjon og konflikt er så stor at ledere gjerne venter for lenge med å ta kontakt, sa Stian i en av filmene og henviser til Akan-rapporten fra 2021.

Rapporten viser at to av fem (37 prosent) av ledere ikke har tatt en samtale til tross for at de er bekymret for en ansatt.

Filmene ble delt inn i:

  • Introduksjon
  • Når skal du reagere, og hva skal du være oppmerksom på
  • Forberedelse på samtalen
  • Gjennomføring av samtalen
  • Hvordan avslutte samtalen og veien videre

Til å spille inn filmen til kurset, hadde Nordahl booket Rap Clinic / Studio 51, et arbeidssenter som er en del av aktivitetsbasert helsehjelp i kommunen med ansatte og frivillige som har erfaring med rus og psykiske lidelser. Mer om Rap Clinic og deres inspirerende arbeid kommer i neste artikkel.


Skrevet av: Vilde Fagerland

Vilde er utdannet sykepleier og har en master i medievitenskap. Hun er fotograf og jobber som kommunikasjonsrådgiver hos Akan kompetansesenter.